Buňka

Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavním předmětem práce je buňka a její vlastnosti. Autor popisuje její schopnosti, funkce a podrobněji se zabývá tokem látek. Dále se věnuje například DNA a RNA, metabolismu a reprodukci buněk. Závěr práce pojednává o látkovém složení buňky.

Obsah

1.
Buňka
1.1
Schopnosti
1.2
Funkce
1.3
Tok látek
1.3.1
Difúze
1.3.2
Osmóza
1.3.3
Fagocytóza
1.3.4
Transport pomocí bílkovinného přenašeče
1.3.5
Endocytóza
1.3.6
Fagocytóza
1.3.7
Pinocytóza
2.
Cytoplazmatická membrána
3.
Prototrofní organismy
4.
Autotrofní organismy
5.
Heterotrofní organismy
6.
Uvolňování energie buňkou
7.
Anaerobní glykóza
8.
Oxidativní fosforylace
9.
DNA
10.
RNA
10.1
Transkripce
11.
Proteosyntéza
12.
Metabolismus
13.
Reprodukce
14.
Dělení buněk, gametogeneze
14.1
Mitóza
14.2
Meióza
14.3
Amitóza
14.4
Gametogeneze
15.
Látkové složení buňky

Úryvek

„DĚLENÍ BUŇEK, GAMETOGENEZE

Mitóza: Mitóza je nejčastější způsob dělení buněk. Po stránce morfologické je charakterizována zejména změnami na jádře. Z funkčního hlediska zajišťuje mitóza přesnou distribuci genetického základu do obou nových buněk. Rozdělení jadra označujeme jako karyokinezi, rozdělení buňky jako cytokinezi. Samotný proces mitózy probíha ve čtyřech fázích, kterým předchází proces identické replikace DNA:
Profáze: Chromozomy se stávají viditelnými tím, že dochází k jejich spiralizaci - zkracování, a dehydrataci. Jaderná membrána se rozpustí a obsah jádra se smíchá s cytoplazmou, zmizí jadérko. V obou koncích buňky se začíná vytvářet dělící vřeténko. Profáze oproti dalším fázím trvá relativně dlouho - 30 - 60 min.
Metafáze: V metafázi sestupují chromozomy do tzv. ekvatoriální roviny (ve středu buňky) a seřadí se v ní svými centromerami vodorovně. Je dokončena tvorba dělícího vřeténka, které se připojí na chromozomy.
Anafáze: V anafázi se chromozomy v místě centomery podélně rozdělí a rozdělené chromozomy - chromatidy (poloviční), jsou přitahovány zkracováním dělícího vřeténka směrem k opačným koncům buňky.
Telofáze: V telofázi zaniká dělící vřeténko, chronozomy despiralizují a tím přestávají být viditelné. Okolo chromozomů se vytváří jaderné membrány a objevují se jadérka. Uprostřed buňky se začíná vytvářet cytoplazmatická přepážka, která posléze celou buňku rozdělí na dvě dceřiné - dochází k cytokinezi. Telofáze je děj přibližně stejně dlouhý jako profáze.

Meióza: Meióza je zvláštní druh buněčného dělení, při kterém vznikají pohlavní buňky - gamety, nebo haploidní výtrusy - spory. Meiotické dělení probíhá ve dvou po sobě následujících děleních, označovaných jakoprvní zrací dělení - redukční - heterotypické, a druhé zrací dělení - ekvační - homeotypické. Obě dělení probíhají ve čtyřech fázích. Během meiózy dochází k redukci počtu chromozomů na poloviční počet. Princip meiotického dělení je v postatě stejný jako u mitotického s malými rozdíly: V první fázi dělení se chromozomy párují do ekvatoriální roviny ve dvojicích nesoucích stejné geny - tvoří se bivalenty. Dělící vřeténko se napojí nerovnoměrně - stejný chromozom je z jedné strany napojen silněji a z druhé slaběji, z každé dvojice je nerovnoměrné napojení k jiným stranám - tím se docílí toho, že se chromozom nerozdělí, ale celý se přitáhne buď k jednomu nebo druhému konci. Ne vždy dochází k despiralizaci, někdy se rovnou vytvoří dceřiné buňky. Tyto dceřiné buňky nesou poloviční genetickou informaci. Druhá fáze odpovídá mitotickému dělení s tím, že nakonci vznikají čtyři haploidní buňky - tetráda gamet - poloviční genetická informace.

Amitóza: Amitóza neboli přímé dělení je mezi rostlinnými a živočišnými buňkami poměrně řídký jev. Její průběh je relativně jednoduchý. Jádro se protáhne, uprostřed se zaškrtí a úplným oddělením vznikají dvě nová jádra. Ve většině případů se jádrorozdělí rovnoměrně, může ale nastat případ,že se rozdělí nerovnoměrně nebo dokonce fragmentuje ne jader několik. Ke konci dělení jádra se začíná dělit i cytoplazma a vznikají dvě nové buňky.

Gametogeneze: Gametogeneze je proces vývoje pohlavních buněk a rozděluje se na spermiogenezi - vývoj samčích pohlavních buněk, a oogenezi - vývoj samičích pohlavních buněk. Tento vývoj se uskutečňuje v gonádách. Ve vývoji obou typů můžeme rozeznat tři fáze: fázi rozmnožovací, fázi růstovou a fázi zrací."

Poznámka

Práce obsahuje gramatické chyby a překlepy.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3648
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse