Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Byrokracie - esej

Byrokracie - esej


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o stručnou charakteristiku byrokracie, jejího působení v praxi a v závěru autorka tento přístup hodnotí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Hlavní stať
3.
Závěr

Úryvek

"Byrokrat postupuje striktně podle litery zákona, tzn. že neporuší žádné konkrétní ustanovení zákona o ochranných známkách, proti tomu nerespektuje obecné zásady, které je povinen dodržet. Zda a kdy se o obecnou zásadu jedná, záleží na znalosti úředníka a jeho okamžitém vyhodnocení situace. Kdyby se tedy úředník zachoval podle byrokratických pravidel, nevyvinul by iniciativu, nerespektoval by zásadu správního řádu o zjištění materiální pravdy, aby zjistil, že namitatel je majitelem ochranné známky, neboť v rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví nebyla změna provedena. Správní řád obsahuje zásady, které prolínají jakékoliv správní řízení – zjištění materiální pravdy; považovat za účastníka toho, kdo se jím prohlásí, než se prokáže opak (v našem případě to znamená, že by úředník pohlížel na namitatele jako na skutečného majitele ochranné známky do doby, než by se tato skutečnost prokázala/ neprokázala). Referent/úředník by postupoval podle zákona o ochranných známkách a námitky by zamítl s odůvodněním, že namitatel neměl zvláštní subjektivitu k podání námitek – nebyly splněny podmínky pro podání námitek dle zákona o ochranných známkách."

Poznámka

Práce potřebuje kontrolu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45ded62a865c5.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Byrokracie.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse