Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Bytová politika

Bytová politika

Kategorie: Bytová politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o text, který se věnuje problematice bytové politiky a jejího vývoje. Opominuty nejsou zíkladní pojmy, ani politicko-sociálně-kulturní tendence, které tuto oblast ovlivňují a s tím spojené sociální bydlení a další.

Obsah

1.
Bytová politika
a) Bydlení
b) Byt
c) Bytový fond
d) Struktura bytového fondu
e) Charakteristiky bydlení
2.
Bytová politika státu
3.
Faktory ovlivňující bytovou politiku
a) Demografické faktory
b) Stav bytového fondu
c) Struktura bytů
4.
Vývojové změny životního stylu
a) Změny v úrovni životního standardu
5.
Cíle bytové politiky
a) Základní cíl
b) Nové záměry bytové politiky
c) Základní východiska koncepce bytové politiky.
6.
Dosavadní vývoj v oblasti bydlení
7.
Rámcová charakteristika současné situace v oblasti bydlení
a) Situace v základních sektorech bydlení
b) Efektivní bytová politika
c) Funkce státu v bytové politice
8.
Bytové systémy
a) Liberální systém
b) Korporativní systém
c) Univerzalistický systém
9.
Hlavní problémy v klíčových oblastech bydlení
a) Stávající bytový fond
b) Nová Bytová výstavba
10.
Sociální problémy
11.
Historie bytové politiky
a) Transformace bytové politiky
b) Fáze první
c) Fáze druhá (od roku 1995)
d) Problémy
12.
Nástroje bytové politiky
13.
Programy státní podpory bydlení v ČR
a) Podpora výstavby nájemních bytů a technické infrastruktury
b) Podpora výstavby domů s pečovatelskou službou
14.
Sociální bydlení
a) Základní aspekty

Úryvek

"Bytové systémy
1. Liberální systém
- preferuje zásluhovost – tzn. ze strany občanů přijetí vysoké míry odpovědnosti za zajištění potřeby bydlení
- prioritou je osobní soběstačnost, formální svoboda, rovné podmínky a šance, zejména pokud jde o přístup k pracovním příležitostem, jako předpokladu rozvoje jedince a společnosti
- každá domácnost si zabezpečuje potřebu bydlení prostřednictvím trhu, podle svých finančních možností
- reálným rizikem tohoto systému je vysoká míra nerovností v přístupu k bydlení

2. Korporativní systém
- staví na myšlence solidarity a subsidiarity
- předpokládá spolupráci a součinnost jedinců v rámci řady navzájem integrovaných skupin, organizací, komunit i státu
- v tomto případě jsou tržní podmínky určitým způsobem korigovány ve svém dopadu na finanční náročnost bydlení
- systém využívá jak soukromých zdrojů, tak i různých dotací a podpor založených jak na solidaritě státu, tak i solidaritě nižších společenství – obcí, družstev, a zdůrazňuje zejména činnost nestátních neziskových organizací, které jsou s to zabezpečit potřeby bydlení s nižšími náklady
- smyslem je využít jako základu pro zajištění potřeby bydlení soukromých prostředků jednotlivých zájemců a usnadnit jim přístup k bydlení v případech, či životních obdobích, kdy nejsou schopni svými příjmy čelit finanční náročnosti potřeby bydlení
- systém předpokládá stanovení možných způsobů i jasných podmínek, ze nichž je zvýhodněné bydlení poskytováno

3. Univerzalistický systém
- založen na celospolečenské solidaritě a na zajišťování potřeby bydlení v převážné míře z veřejných zdrojů
- stát masivně vstupuje do sféry bydlení, zabezpečuje nejen výstavbu levných bytů, ale nese i část nákladů spojených s jejich provozem a údržbou
- upřednostňuje hledisko rovnosti a chápe bydlení jako veřejnou sociální službu
- veřejné zdroje na bydlení chápe jako součást investic do lidského kapitálu, jejichž smyslem je napomoci vyrovnávat životní šance
- úskalí spočívají ve vysokých finančních nárocích na veřejné zdroje a v tom, že předpokládají i vysokou míru sociální tolerance ze strany daňových plátců
- zpravidla je možno potřebu bydlení uspokojit jen ve velmi nízkémstandardu"

Poznámka

Práce potřebuje kontrolu textu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9700
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse