Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Časování slovesa laudo (chválit) - latinsky

Časování slovesa laudo (chválit) - latinsky


Kategorie: Nauky o latinském jazyce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Kusá práce představuje první konjugaci slovesa laudo latinské gramatiky.

Obsah

1.Indikativ prézenta aktiva
2.Indikativ imperfekta aktiva
3.
Indikativ futura aktiva
4.
Indikativ futura II aktiva
5.
Indikativ perfekta aktiva
6.
Indikativ plūsquamperfekta aktiva
7.
Konjunktiv prézenta aktiva
8.
Konjunktiv imperfekta aktiva
9.
Konjunktiv perfekta aktiva
10.
Indikativ imperfekta aktiva
11.
Indikativ futura aktiva
12.
Indikativ prézenta pasiva
13.
Indikativ imperfekta pasiva
14.
Indikativ futura pasiva
15.
Indikativ futura II pasiva
16.
Indikativ perfekta pasiva
17.
Indikativ plūsquamperfekta pasiva
18.
Konjunktiv prézenta pasiva
19.
Konjunktiv imperfekta pasiva
20.
Konjunktiv perfekta pasiva
21.
Konjunktiv prézenta aktiva
22.
Konjunktiv imperfekta aktiva

Úryvek

"indikativ prézenta aktiva
1.sg. laudō 1.pl. laudāmus
2.sg. laudās 2.pl. laudātis
3.sg. laudat 3.pl. laudant

indikativ imperfekta aktiva
1.sg. laudābam 1.pl. laudābāmus
2.sg. laudābās 2.pl. laudābātis
3.sg. laudābat 3.pl. laudābant

indikativ futura aktiva
1.sg. laudābō 1.pl. laudābimus
2.sg. laudābis 2.pl. laudābitis
3.sg. laudābit 3.pl. laudābunt

indikativ futura II aktiva
1.sg. laudāverō 1.pl. laudāverimus
2.sg. laudāveris 2.pl. laudāveritis
3.sg. laudāverit 3.pl. laudāverint

indikativ perfekta aktiva
1.sg. laudāvī 1.pl. laudāvimus
2.sg. laudāvistī 2.pl. laudāvitis
3.sg. laudāvit 3.pl. laudāvērunt"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c165db93cf2c.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Casovani_slovesa_Laudo_chvalit.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse