Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Češi, Němci a Židé v drobných prózách Karla Klostermanna - bakalářská práce

Češi, Němci a Židé v drobných prózách Karla Klostermanna - bakalářská práce

Kategorie: Literatura

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce se zaměřuje na interpretaci pěti povídek spisovatele Karla Klostermanna a pojetí tématu češství, němectví a židovství v této jeho tvorbě. Poukazuje na hlavní motivy narativních struktur a tematickou propojenost povídek. Zároveň seznamuje se spisovatelovým životem, postoji a zmiňuje jeho stanoviska k národnostní a jazykové problematice.

Obsah

1.
Úvod
2.
Karel Klostermann
3.
Literárněhistorický kontext: konec 19. století v české literatuře, regionální
4.
Teoretický přístup k interpretovaným povídkám
5.
Interpretace povídek
5.1.
Interpretace povídky Bílý samum
5.2.
Interpretace povídky Přeletěl stín
5.3.
Interpretace povídky Srul
5.4.
Interpretace povídky Černý pátek
5.5.
Interpretace povídky Revoluce v Písku
6.
Závěrečné shrnutí interpretace povídek
7.
Závěr
8.
Seznam použité literatury a pramenů

Úryvek

"3. Literárněhistorický kontext: konec 19. století v české literatuře, regionální
Období 2. poloviny 19. století je spjato s myšlenkou národního tradicionalismu, vyniká román z venkovského života. Národopisný charakter tvorby uvádí A. Novák na příkladu spisovatelky Božena Němcové: „Literární směr B. Němcové svými národopisnými zálibami tkví kořeny v západoevropské romantice; návrat k přírodě a k prostotě, hlásaný Rousseauem, se obráží i v důvěrném studiu života a cítění, zvyků i poesie prostých vrstev přírodě blízkých; přistupovala však také souvislost s myšlenkovým hnutím t. zv. mladoněmeckým, prodšeným reformními snahami sociálními; odtud vřelé porozumění pro mravní a společenské otázky v životě lidovém.“

V Čechách dochází k prohloubení národopisu, ke studiu lidové tradice (Němcová, Erben, Sušil, Bartoš), rozvíjí se studium lidového kroje (J. Mánes) a dialektologie (A.V. Šembera). Předmětem lidového studia se stává Morava, která si dlouho zachovávala svoji osobitost (rozvrstvení podle nářečí, podle kroje, zvyků; městská kultura sem pronikala pomaleji). Do tohoto inspirujícího prostředí spadají povídky G. Preissové, J. Herbena a bratří Mrštíků. Jak uvádí A Novák v oblasti Čech postupně sílí pozornost vůči mravnímu smýšlení a pocitům lidí, nastává obrat k sociálním poměrům. Al. Jirásek v Psohlavcích zobrazil Domažlicko, B. Němcová vyobrazila Chodsko. Oblast Podkrkonoší zobrazili spíše romanticky A. Stašek, více realisticky K.V. Rais, uvádí A. Novák. Dokumentární realismus T. Novákové zaznamenává období reformace v oblasti východních Čech.
Oblast Pošumaví je literárně popsána osobností K. Klostermanna. A. Novák píše: „Pošumaví, odkud již v 40. l. vyšly vzory německé vzory pro lidopisný realismus český, ztratilo mnoho ze své původnosti životní i plemennou výměnou se sousedy bavorskými; proto K. Klostermann, který zpodoboval tento kraj a lid, nečinil valného rozdílu mezi českými a německými obyvateli šumavských hvozdů a chybějící etnickou rázovitost nahrazoval konvenční romaneskní zajímavostí.“

K. Klostermann vstupuje do literatury výrazněji roku 1890, kdy vydává německy psaný soubor fejetonů Böhmerwaldskizzen, téhož roku se stává zároveň českým spisovatelem, vydává česky psanou povídku Rychtářův syn následovanou románem Ze světa lesních samot. K románu Ze světa lesních samot se jako recenzent vyslovil T.G. Masaryk: „Kdyby slovo realism nebylo tak mnohoznačné, řekl bych, že Klostermann při realismu pozorování má romantickou náladu. Avšak neběží o slova. Klostermann pozoruje netoliko přírodu, nýbrž i lidi, a cítí krásu netoliko Šumavy, ale i těch šumavských lidí. Před vámi vyrůstá obraz těch lesů , jejich krás a práce, ku které drsnotou svojí nutí lidi nutí; poznáváte ty různé vrstvy lidí od drvoštěpa a pytláka počínajíc až k aristokratické vrchnosti, která jednou za rok zavítá na hon, vidíte v těch vrstvách lidí domorodý základ a nánosy cizí z krajů nešumavských a konečně se vám před oči staví rozdíl lidí českých a německých .“

K. Klostermann publikoval své fejetony pod pseudonymem Faustin již od roku 1885 v Politik, který vycházel v němčině (spolupráce až do r. 1907). Redaktor V. Vlček po seznámení se s Böhmerwaldskizzen žádá K. Klostermanna o česky psanou povídku se šumavským námětem – vzniká povídka Rychtářův syn. K. Klostermann k tomuto píše: „Žasnu! Pan Vlček si v českém literárním světě vydobyl jméno činem, jenž požadoval odvahu. Založil první české měsíční revue velkého slohu a dobrých dvacet let stojí v popředí pražského kulturního života. Teď mi píše, že Šumavě, kterou jsem prý vlastně objevil, bych měl zůstat věrný a přiblížit ji českému čtenáři.“"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21910
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse