Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Česká a francouzská terminologie v evropských legislativních textech - bakalářská práce

Česká a francouzská terminologie v evropských legislativních textech - bakalářská práce

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato bakalářská práce se zabývá francouzskou a českou terminologií v evropských legislativních textech zaměřených na oblast „Výchova a vzdělávání“. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. První, teoretická část popisuje a hodnotí terminologické databáze Evropské unie. Druhá, výzkumná část je zaměřená na proces výběru legislativních textů, klíčových slov a kolokací a podrobně se zabývá překladem vybraných kolokací spojených s tématem výchovy a vzdělávání. Závěrečným výstupem je francouzsko-český slovníček zkoumaných termínů a jejich kolokací.

Obsah

1.
Úvod
2.
Terminologické databáze EU na internetu
2.1
Online databáze
2.1.1
Eurodicautom
2.1.2
IATE
2.1.3
Terminologická databáze pro účely českého předsednictví v Radě EU
2.1.4
Přehled závazných termínů pro české překlady právních předpisů ES
2.2
Offline databáze
2.2.1
Slovník evropských pojmů
2.2.2
Vícejazyčný glosář pro rozšířenou Evropu
2.3
Zhodnocení databází
3.
Analýza kolokací
3.1
Úvod
3.2
Výběr textů
3.3
Výběr klíčových slov a jejich kolokací
2.3.1
Definice pojmů
3.3.2
Výběr klíčových slov a kolokací
3.4
Kolokace a jejich překlady
3.4.1
Adekvátní překlady
3.4.1.1
Kolokace s jednoznačným překladem
3.4.1.2
Kolokace s více synonymními překlady
3.4.2
Neadekvátní překlady
3.4.2.1
Kolokace, které nedodržují závazný překlad
3.4.2.2
Chybně přeložené kolokace
3.4.2.3
Nepřesně přeložené kolokace
3.5.
Výsledky analýzy
4.
Závěr
5.
Resumé
6.
Francouzsko-český slovníček termínů a kolokací
7.
Bibliografie

Úryvek

"2. ANALÝZA KOLOKACÍ

2.1. Úvod

Tato kapitola představuje stěžejní část celé bakalářské práce. Zabývá se francouzskými kolokacemi a jejich českými překlady, které jsem vybrala z textů platných právních předpisů z oblasti „Výchova a vzdělávání“ na stránkách http://eur-lex.europa.eu/fr/legis/20090401/chap1630.htm . Technický postup vybírání textů, jejich „čištění“ a následné zpracovávání v programech ParaConc a Microsoft Access zde podrobně popisovat nebudu, protože tak již bylo učiněno v bakalářských pracích desítek studentů v předešlých letech.
Zaměřím se tedy spíše na samotné kolokace a jejich překlady do českého jazyka.

2.2. Výběr textů

Jak jsem již naznačila, první fáze přípravy práce spočívala ve vyhledání vhodných evropských legislativních textů z oblasti „Výchova a vzdělávání“. Na stránkách databáze EUR-Lex jsem postupovala přes odkazy „Platné právní předpisy“, dále pak „Rejstřík platných právních předpisů Společenství“, „16. Věda, informace, vzdělávání a kultura“ a nakonec „16.30 Výchova a vzdělávání“.
K dispozici bylo celkem 115 textů, z nichž ovšem zdaleka ne všechny v češtině. Dalších několik textů jsem do práce nezahrnula z různých důvodů, buď byly příliš krátké anebo se jednalo o dohody mezi Evropským společenstvím a různými státy, ve kterých nebyla jazyková struktura tak zajímavá a rozmanitá. Nakonec jsem tedy vybrala celkem 28 textů, které mají většinou charakter nařízení či rozhodnutí. Těchto 28 textů dělá dohromady 234,7 normostran textu v českém jazyce a 292,4 v jazyce francouzském. Pro větší přehlednost jsem vytvořila tabulku s několika důležitými údaji o těchto legislativních textech. Nalezneme v ní celexové číslo a číslo a rok vydání v Úředním věstníku, dále počet stran jednotlivých dokumentů, typ dokumentu a jeho nezkrácený název."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17332
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse