Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Česká národní banka

Česká národní banka

Kategorie: Banky

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je popsat současnou situaci České národní banky. Autor zachycuje všechny důležité okolnosti jejího vzniku, představuje její strukturu a činnost. Rovněž seznamuje s historií této instituce a zkoumá, v jaké podobě bylo centrální bankovnictví ještě před vnikem České národní banky. V následujících kapitolách popisuje konkrétní funkce centrální banky, její cíle a nástroje, jakými jich může dosahovat. Zpočátku nástroje měnové politiky jsou vysvětleny obecně, potom konkrétně u České národní banky.

Obsah

1.
Instituce České národní banky
1.1
Organizační struktura ČNB
1.1.1
Úkoly a povinnosti bankovní rady
2.
Historie centrální banky u nás
2.1
Bankovní úřad ministerstva financí
2.2
Národní banka československá
2.3
Státní banka československá
2.4
Česká národní banka
3.
Funkce České národní banky
3.1
Úloha České národní banky
3.1.1
Určování měnové politiky
3.1.1.1
Režim s implicitní nominální kotvou
3.1.1.2
Cílování měnové zásoby
3.1.1.3
Cílování měnového kurzu
3.1.1.4
Cílování inflace
3.1.2
Dohled nad finančním trhem
3.1.3
Emisní činnost
3.1.4
Devizová činnost
3.1.5
Banka pro ostatní banky
3.1.6
Banka státu
3.1.7
Platební styk
4.
Nástroje měnové politiky obecně
4.1
Operace na volném trhu
4.2
Diskontní nástroje
4.3
Kursové intervence
4.4
Povinné minimální rezervy
4.5
Doporučení, výzvy a dohody
4.6
Limity úvěrů bank
4.7
Limity úvěrových sazeb
4.8
Povinné vklady
5.
Nástroje měnové politiky České národní banky
5.1
Operace na volném trhu
5.1.1
Hlavní měnový nástroj
5.1.2
Doplňkový měnový nástroj
5.1.3
Nástroje jemného ladění
5.2.
Automatické facility
5.2.1
Depozitní facilita
5.2.2
Marginální zápůjční facilita
5.3
Povinné minimální rezervy

Úryvek

" 5. Nástroje měnové politiky České národní banky
Česká národní banka pochopitelně nevyužívá všechny výše popsané nástroje měnové politiky, ale jen některé z nich. V současné době jsou již měnověpolitické nástroje naší centrální banky kompatibilní s nástroji Evropské centrální banky. Výjimkou budiž některé parametry povinných minimálních rezerv, které budou postupně harmonizovány s legislativou EU.
Česká národní banka v současnosti využívá nástroje měnové politiky popsané níže.
5. 1. Operace na volném trhu
Jak již bylo řečeno výše, operace na volném trhu mají za cíl usměrňovat vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Z hlediska fungování tohoto nástroje v rámci České národní banky můžeme tyto operace rozdělit na tyto skupiny:
5. 1. 1. Hlavní měnový nástroj
Hlavní měnový nástroj pracuje s repo operacemi prováděnými pomocí tendrů. Ty jsou prováděny nejčastěji v horizontu dvou týdnů a pochází odtud název dvoutýdenní repo sazba 2T. Některé operace ale mohou trvat kratší dobu, což závisí na predikci vývoje likvidity v bankovním sektoru. V současnosti je cílem těchto repo tendrů pouze odčerpání likvidity.
Repo tendry jsou prováděny s tzv. variabilní sazbou. To znamená, že daná dvoutýdenní repo sazba je současně nejvyšší limitní sazbou, za kterou mohou být v repo tendru komerční banky uspokojovány. Nabídky bank jsou vypořádávány podle americké aukční procedury.
Repo tendr se obvykle provádí třikrát do týdne a bývá vyhlašován kolem 9:30 hodin. V té době banky mohou předávat své objednávky definované celkovým objemem peněz a požadovanou úrokovou sazbou. Česká národní banka akceptuje minimální objednávky v hodnotě 300 milionů korun a dále celé násobky 100 milionů korun.
5. 1. 2. Doplňkový měnový nástroj
Doplňkový měnový nástroj má podobu repo tendru trvajícího tři měsíce. Během té doby Česká národní banka přijímá likviditu na období tří měsíců. Tento tříměsíční repo tendr opět probíhá dle americké aukční procedury a neslouží České národní bance k vysílání signálu na trh. Právě proto není tříměsíční repo sazba používaná pro tento tendr sazbou České národní banky, ale jde o aktuální sazbu peněžního trhu v době vypsání tendru.
V současnosti Česká národní banka tento nástroj nevyužívá a naposledy byl tento tendr vypsán v roce 2001.
5. 1. 3. Nástroje jemného ladění
Nástroje jemného ladění (dříve též jako devizové operace nebo operace s cennými papíry) používá Česká národní banka v době krátkodobých výkyvů likvidity trhu, kdy by mohla být ohrožena stabilita úrokových sazeb. Jsou většinou využívány ad hoc a k jejich použití dochází pouze jen ve velmi výjimečných případech."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku. Čistý text dosahuj cca 10 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19922
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse