Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > České země v době osvícenství - encyklopedie českých dějin 17/30

České země v době osvícenství - encyklopedie českých dějin 17/30


Kategorie: Dějepis, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Profesionálně zpracovaná práce přináší podrobný výklad středoškolské látky z oblasti českých dějin. Probírá panování Marie Terezie a Josefa II. v českých zemích se zaměřením na jejich reformy v duchu osvícenského absolutismu a mezinárodní politickou situaci. Pozornost je věnována i dobovému stavitelství. Předchozí část série naleznete zde Společnost a kultura 17. století - encyklopedie českých dějin 16/30 a následující zde Společnost v období první a druhé průmyslové revoluce v našich zemích - encyklopedie českých dějin 18/30.

Obsah

1.
Pragmatická sankce
2.
Válka o dědictví rakouské
3.
Sedmiletá válka
4.
Vnitřní politika
4.1.
Úřady
4.2.
Školství
5.
Vláda Josefa II.
5.1.
Poddanství
5.2.
Reformy
6.
Architektura
7.
Doplňující informace
7.1.
Marie Terezie
7.2.
Josef II.

Úryvek

"Pragmatická sankce
V letech 1705-1711 vládne Habsburské říši Josef I. Za jeho vlády se odehraje válka o španělské dědictví, ve které si nároky na uprázdněný španělský trůn dělají rakouští Habsburkové a francouzští Bourboni. V roce 1711 Josef umírá a císařem se stává jeho mladší bratr Karel. Roku 1713 Karel vyhlašuje tzv. pragmatickou sankci. Aby Karel pojistil panování Habsburků, tak zachovává požadavek nedělitelnosti říše a zásadu primogenitury. To znamená, že moc dědí prvorozený potomek v mužské linii. A pokud mužský potomek není, pak právo přechází i na ženy. Prosazení sankce stálo značné úsilí.

Válka o dědictví rakouské

V letech 1720-1723 byla pragmatická sankce přijata stavy jednotlivých zemí monarchie. Roku 1740 Karel VI. umírá a tím zároveň vymírá dynastie Habsburků v mužské linii. Na Karlovo místo usedá Marie Terezie. České země se stávají předmětem uchvatitelských plánů říšských knížat, jsou zpochybněny dědičné nároky podle pragmatické sankce. Období následných konfliktů (až do 1748), ve kterém Habsburkové bojují nejen o své velmocenské pozice, ale zejména o vládu nad Rakouskem (hlavně země Koruny české) se nazývá válka o dědictví rakouské. Pruský král Bedřich Vilém II. napadl Slezsko a nabídl, že se postaví na stranu Marie Terezie, když bude od ní moci odkoupit Slezsko za 2 milióny zlatých, Marie Terezie to odmítla.

Slezské války
Začala válka slezská (1740-1742). Vítězství Bedřicha nad rakouskou armádou u Molvic aktivizovalo protirakouskou koalici, proti Marii Terezii se postavili také francouzští a španělští Bourboni. Na konci roku 1741 byla většina Čech obsazena francouzsko-bavorskou armádou, severní Morava se ocitla v rukou Prusů. Roku 1742 došlo k porážce rakouské armády u Chotusic a Marie Terezie, která neměla dostatek financí a vojáků, uzavřela dílčí mírovou smlouvu s Bedřichem ve Vratislavi. Bedřich dostal většinu Slezska a celé Kladsko.
Nicméně roku 1743 byly francouzské a bavorské oddíly vyhnány z Čech a Marie Terezie se nechala v Praze korunovat. Marie Terezie vytvořila za pomoci uherských stavů armádu a vypukla druhá slezská válka (1744-1745). Rakouská armáda však během ofenzivy utrpěla porážku a Slezsko zpět nezískala. Alespoň se následník Karla Albrechta zřekl nároků na habsburské dědictví."

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.
Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.
Hesla rozšířená v doplňujících informacích jsou v textu zvýrazněna barevně a podtržením.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f900d50b37ab.zip (41 kB)
Nezabalený formát:
Osvicenstvi_enc_ces_dejiny.doc (80 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse