Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Český právní řád

Český právní řád


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Maturitní otázka se věnuje tématu českého právního řádu. V úvodu stručně charakterizuje tento termín, rozlišuje právní normy na primární a sekundární a vypisuje odvětví práva soukromého a veřejného. Na většině prostoru pak charakterizuje jednotlivé instituce pověřené výkonem a ochranou práva v ČR od soudů po ombudsmana.

Obsah

1.
Český právní řád
2.
Právní normy
3.
Právo soukromé a veřejné
4.
Právní odvětví
5.
Instituce pověřené výkonem práva
5.1.
Soudy
5.2.
Státní zastupitelství
5.3.
Advokacie
5.4.
Notářství
5.5.
Policie
5.6.
BIS
5.7.
Ombudsman

Úryvek

"Český právní řád
= souhrn všech pramenů práva platící v určitém státě
Právní normy (= pravidlo):
a) Primární = zákonné (Ústava - ústavní zákony – zákony - zákonná opatření)
b) Sekundární = podzákonné (vyhlášky ministerstev a nižších samosprávných celků)
Právo soukromé (občanské, rodinné, obchodní, rodinné, pracovní, mezinárodní soukromé)
Právo veřejné (ústavní, správní, finanční, trestní)
Právní odvětví = autonomní část právního řádu:
1. Soukromoprávní (občanské, autorské, obchodní, pracovní, mezinárodní soukromé)
2. Veřejnoprávní (ústavní trestní, správní, sociálního zabezpečení, finanční, občanské procesní, mezinárodní veřejné, Evropské unie)
Instituce pověřené výkonem a ochranou práva:
1. Soudy:
2 typy obecného soudnictví:
1. Trestní (obecná soustava soudů)
2. Občanskoprávní (NSS)
- soudci jmenování prezidentem na dobu neurčitou (max. věk 70let)
- funkce soudce zaniká vzdáním se
- jednání před soudem jsou veřejné a ústní
- správní soudnictví vykonává NSS a KS
- podmínky:
1. české občanství
2. bezúhonnost
3. minimální věk30 let
4. 3letá praxe v oboru
5. odborná justiční zkouška
6. vysokoškolský titul
Obecná soustava soudů (okresní – krajské – vrchní:Praha, Olomouc – nejvyšší:Brno) – ÚS
Ústavní soud:
- kontrola právních předpisů, ochrana ústavnosti, rozhodování o individuálních záležitostech
- ústavní žaloba na prezidenta za velezradu
- 15 soudců, voleni na 10let, min. věk 40let a praxe 10let, jmenuje prezident za souhlasu Senátu
- soudci vázáni ústavním pořádkem a zákony o Ústavním soudu
- imunita (nestíhatelnost), může být zadržet jen za trestný čin
- neslučitelnost s prezidentem, se členstvím v politické straně a s dalšími výdělečnými činnostmi kromě pedagogiky a vědecké činnosti (psaní knih)
2. Státní zastupitelství
- Hájí zájmy státu
- Podřízeno ministerstvu spravedlnosti
- Monokratický orgán
- Princip jediného odpovědného vedoucího
- Orgán žaloby v trestním řízení
- Nejvyšší státní zástupce – Pavel Zeman"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x521b6a42166ee.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Cesky_pravni_rad_MO.doc (44 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse