Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Chaluhy (Phaeophyceae) - referát

Chaluhy (Phaeophyceae) - referát


Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovaný referát na téma chaluhy, který představuje jejich základní charakteristiku, rozmnožování, využití, ale i hlavní zástupce.

Obsah

1.
Literatura
2.
Charakteristika
3.
Rozmnožování
4.
Využití
5.
Zástupci

Úryvek

"Rozmnožování: Nepohlavní rozmnožování pomocí zoospor- izomorfní a anizomorfní, nebo rozpadem stélky, pohlavní roz. pomocí gamet- izogamie anizogamie oogamie. Pohyblivý spermatozoid je k vaječným buňkám přitahován feromony. Pro životní cyklus chaluh je charakteristická rodozměna. Do různých moří jsou roznášeny mořskými proudy. Tam pak dělají problémy protože brzy překryjí původní organizmy a ty potom uhynou na nedostatek kyslíku, to snižuje rozmanitost porostu a mění mikroklima.

Využití: Hospodářsky v zemědělství jako krmivo pro ovce, hnojivo bohaté na draslík, palivo, z popela se těží soda jod a potaš. V Japonsku, Číně a Rusku jsou některé druhy známým pokrmem „mořská kapusta“. Algináty se používají v potravinářství a lékařství. U některých druhů řádu Dictyotales byly objeveny látky brzdící rakovinu. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45f29d8f27a3c.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Chaluhy.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse