Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Charakteristika Euroregionu Praděd – česká část

Charakteristika Euroregionu Praděd – česká část


Kategorie: Evropská unie, Cestovní ruch - lokality

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Ostrava - Slezská Ostrava

Charakteristika: Text velmi stručně představuje českou část Euroregionu Praděd. Vyjmenovává oblasti spolupráce. Informuje nejen o zakládajících členech a orgánech tohoto sdružení, ale také o jeho činnosti. V závěru seznamuje s Operačním programem přeshraniční spolupráce Česko-Polsko 2007 – 2013.

Obsah

1.
Úvod
2.
Oblasti rozvoje spolupráce
3.
Mezi zakládající členy sdružení na české straně patří
4.
Orgány sdružení (Euroregion Praděd – česká část) jsou
5.
Činnost sdružení
6.
Operační program přeshraniční spolupráce Česko-Polsko 2007 – 2013

Úryvek

"Zájmové sdružení právnických osob Euroregion Praděd – česká část dobrovolně sdružuje obce a města, spolky, sdružení a svazky měst a obcí, které se nacházejí na území okresů Bruntál a Jeseník v České republice. Toto sdružení vzniklo návazně na rámcovou dohodu ze dne 2.7.1997 o vytvoření společného česko - polského Euroregionu Praděd podepsané v Jeseníku. Společný česko – polský Euroregion Praděd (Pradziad) byl vytvořen pro rozvoj přátelské a vzájemně výhodné přeshraniční spolupráce na obou stranách hranic České republiky a Polské republiky.

Nejvyšším společným orgánem je Parlament Euroregionu Praděd, ten přijal statut Euroregionu. Schválení statutu národní části je v kompetenci valné hromady každé strany.
Sdružení užívá logo, které schválil Parlament Euroregionu Praděd.

Euroregion Praděd – česká část se sídlem ve Vrbně pod Pradědem rozvíjí spolupráci v příhraničních územích především v následujících oblastech:
- Rozvoj venkova a cestovního ruchu
- Dopravní infrastruktura a dopravní obslužnost
- Podpora podnikání a místní ekonomiky
- Rozvoj lidských zdrojů
- Euroregiony a fondy Evropské unie
Sdružení podporuje rozvoj vzájemných vztahů mezi členy Euroregionu a podporuje uzavírání a naplňování mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Polskou republikou, zvláště rozvoj aktivit na základě partnerských smluv a kontaktů mezinárodní spolupráce v prostředí občanských aktivit, škol, kulturních a sportovních organizací.

V současné době sdružuje euroregion 74 obcí na straně české a 36 obcí na straně polské.

Mezi zakládající členy sdružení na české straně patří:
- Sdružení obcí Bruntálska
- Sdružení měst a obcí Jesenicka
- Sdružení obcí Osoblažska
- Sdružení obcí Rýmařovska
- Sdružení obcí Vrbenska
Členy sdružení mohou být rovněž jiná města, obce, svazky, sdružení a spolky, které se nacházejí
uvnitř i mimo vymezená území sdružení podle platných pravidel. Individuální členství ve sdruženích a svazcích obcí je vnitřní záležitostí každé strany."

Poznámka

Tato práce obsahuje mapu.
Vysoká škola podnikání, a.s., Ostrava.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a0a7c365c1e4.zip (826 kB)
Nezabalený formát:
Praded_charakteristika_Euroregionu.doc (968 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse