Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Charakteristika a klasifikace DM, jeho pořízení, odpisy a vyřazení

Charakteristika a klasifikace DM, jeho pořízení, odpisy a vyřazení


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Daná práce detailně rozebrá způsoby pořízení, vyřazení, účtování majetku a leasing. Práce dále obsahuje vztah k zákonu o dani z příjmů.

Obsah

1.
Charakteristika a klasifikace DM
2.
Způsoby pořízení
3.
Oceňování majetku
4.
Evidence
5.
Leasing
6.
Účetní a daňové odpisy, jejich výpočet a evidence
7.
Způsoby vyřazení DM
8.
Vztah k zákonu o dani z příjmů

Úryvek

"Charakteristika a klasifikace DM, jeho pořízení, odpisy a vyřazení
- charakteristika a klasifikace DM
- způsoby pořízení, oceňování a evidence
- leasing
- účetní a daňové odpisy, jejich výpočet a evidence
- způsoby vyřazení DM, vztah k zákonu o dani z příjmů
1)
- účtuje se zde zejména o majetku, který je ve vlastnictví účetní jednotky
popř. k němuž má právo hospodaření déle než 1 rok
- během užívání se opotřebovává, což se vyjadřuje odpisy
- zahrnuje se do aktiv
- najatý dlouhodobý majetek se eviduje v podrozvahové evidenci

DM je tvořen těmito hlavními skupinami:
a) dlouhodobý hmotný majetek DHM
b) dlouhodobý nehmotný majetek DNM
c) dlouhodobý finanční majetek DFM."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a výpočty o rozsahu cca 14 stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56b899b8c2b33.zip (192 kB)
Nezabalený formát:
Charakteristika_a_klasifikace_DM.doc (693 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse