Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Charakteristika managementu jako procesu a profese managera

Charakteristika managementu jako procesu a profese managera

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje problematice managementu. Charakterizuje postavení, povinnosti i vlastnosti dobrého managera. Klasifikuje manažerské funkce. Uvádí obecné zásady i základní chyby manažerů. Zmiňuje, který manager je ideální k danému typu firmy. Popisuje členění dle věku podniku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pojetí managementu
3.
Manažerské funkce
3.1.
I. Skupina sekvenčních funkcí
3.2.
II. Skupina průběžných funkcí
4.
Osobnost manažera
4.1.
Úrovně managementu
4.2.
Obecné vlastnosti manažera
4.3.
Obecné zásady práce manažera
4.4.
Styl manažerské práce
4.5.
Ideální typ manažera podle věku podniku
4.6.
Základní chyby manažerů
5.
Závěr

Úryvek

"Pojetí managementu

Management je slovo přejaté.Původně z angličtiny a ta jej také přejala z jiných jazyků. Českým ekvivalentem by mohlo být řízení, vedení, správa. V současné literatuře zabývající se problematikou managementu existuje mnoho definic vysvětlující tento pojem. Nejčastěji užívané definice je možno rozdělit do tří základních skupin, podle toho co zdůrazňují.
a)vedení lidí
-„Management znamená vykonávání úkolů prostřednictvím práce jiných.“
-„Management je umění dosahovat cíle organizace rukama a hlavami druhých.“

b)specifické činnosti vedoucích pracovníků
-„Management jsou činnosti jako je rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, vedení lidí, apod.“

c)management jako věda
-„Management je proces optimalizace využití lidských materiálních a finančních zdrojů k dosažení organizačních cílů.“

Management má mnoho definic zejména proto, že management je předmět interdisciplinární a každá vědecká disciplína, která se na jeho tvorbě účastní, si přináší svůj obsah i terminologii. Mnoho autorů přiznává , že management není vědou exaktní, nýbrž uměním, do jehož projevů stále více proniká věda. Nejvystižněji by se mohla jevit definice, že management je proces systematického provádění všech manažerských funkcí a efektivního využití všech zdrojů podniku ke stanovení a dosažení podnikových cílů. Manažerskými funkcemi přitom je rozuměna činnost plánovací, organizační, rozhodovací, kontrolní a vedení lidí.

Management představuje uspořádaný soubor odpozorovaných, praktických poznatků, které jsou zpracovány formou návodů pro jednání nebo jako principy. Čerpá z mnoha různých vědních oborů jako je ekonomie, matematika, sociologie atd. Mezi určité prvky umění managementu patří rozhodně individuální vlastnosti manažera. Jedná se například o organizační schopnosti manažerů, umění jednat s lidmi, empatie, vystupování atd. Manažer sice využívá technik, nástrojů či principů,ale při jejich uplatnění jsou neméně důležité intuice, kreativita, umění předvídat. Tvůrčím činem manažera může být odhadnutí dobré investice, ustavení kvalitního týmu, ovlivňování trhu apod. Za umění je považováno vytváření podnikové vize, nalezení příležitosti tam, kde ostatní vidí jen chaos. Bez těchto a jim podobných prvků umění se žádný vrcholový manažer nemůže obejít.

Lze říci, že management je duševní,ale i fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za účelem dosažení žádoucího výsledku . Podstatou managementu je tedy koordinace, tzn. Řízení lidí tak, aby byli ochotni následovat. Člověk působí jako dispoziční síla i jako prováděcí síla."

Poznámka

Tato práce obsahuje tabulku a schéma. Čistého textu v práci je cca 6,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14444
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse