Seminarky.cz > Čtenářský deník > Slohové práce > > Charakteristika osoby - anglicky

Charakteristika osoby - anglicky


Kategorie: Charakteristika

Typ práce: Slohové práce

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Anglicky psaná charakteristika osoby krátce popisuje vzhled, osobnost a vztah autorky ke konkrétnímu člověku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Osobnost
3.
Vzhled
4.
Závěr

Úryvek

"I have known him sice I was born. His name is Martin. But I call him „goat“ because of his beard. He is only one day older than me.
I like him because of his great personality. He is very kind to each friend of his. The other good feature is that he is very friendly and crazy. He loves his dog Nastěnka. He doesn’t have a good relation with his brother.
Martin is a big person. He is about 1,85metres high and he weighs 95kg, I think. The first thing that people notice when they meet him is his matted brown hair.
The world would be a better place if there were more people like him because I am never bored with him and I also like talking and laughing with him."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50d6fbcd88434.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Charakteristika_osoby_anglicky.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse