Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Charakteristika sociální pedagogiky

Charakteristika sociální pedagogiky


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velice stručně zabývá charakteristikou sociální pedagogiky, v rámci níž heslovitě uvádí hlavní oblasti jejího zkoumání.

Obsah

1.
Charakteristika sociální pedagogiky
1.1.
Oblasti zkoumání sociální pedagogiky

Úryvek

"SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA

- zabývá se takovými jevy v současné společnosti, které v ní působí negativně – ohrožují ji
- praktická realizace – činnost vychovatelů v zařízeních ústavní a ochranné výchovy
- teoretická složka – zaměřuje se především na prostředí a jeho vliv na utváření osobnosti- prevencí a terapií sociálních deviací jedinců a sociálních skupin

zabývá se:
 poruchy rodiny a rodičovství
 náhradní rodinná výchova a ústavní výchova dětí a mládeže
 vzdělávání dětí uprchlíků a imigrantů
 týrané a zneužívané či zanedbávané děti
 děti ohrožené drogami
 sociální klima školy a psychosociální deviace ve školním prostředí
 školní fobie
 delikvence a agrese mládeže
 kriminogenní skupiny subkultury mládeže
 dětská prostituce pornografie
 dodržování práv dítěte"

Poznámka

Práce má heslovitý charakter. Informačně nedostačující.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4788e22e6653a.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Charakteristika_socialni_pedagogiky.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse