Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Chemická vazba

Chemická vazbaKategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z anorganické chemie vymezuje nejprve chemickou vazbu a dále se věnuje problematice kovalentní vazby, iontových sloučenin, krystalů nebo elektronegativity.

Obsah

1.
Chemická vazba a vazebná energie
2.
Kovalentní vazba
2.1.
Molekula vodíku
2.2.
Elektrony v molekulách
2.3.
Typy vazeb
2.4.
Násobné vazby
2.5.
Vaznost
2.6.
Struktura molekul s jedním centrálním atomem
2.7.
Polarita kovalentní vazby
3.
Iontové sloučeniny
3.1.
Iontová vazba
3.2.
Struktura a vlastnosti iontových sloučenin
4.
Krystaly
4.1.
Atomové krystaly
4.2.
Molekulové krystaly
4.3.
Mezimolekulové síly
5.
Elektronegativita, polarita

Poznámka

Součástí práce je drobná tabulka. Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50897ea82ef77.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Chemicka_vazba.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse