Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Chemie: lexikon prvků a sloučenin

Chemie: lexikon prvků a sloučenin

Kategorie: Chemie, Profi práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přináší soupis charakteristik více než 250 chemických prvků a sloučenin. Uvádí vzorce, molekulové relativní hmotnosti, teploty tání a varu a informace o vlastnostech, výrobě a užití prvků a sloučenin, jejichž podrobný výpis naleznete v desetinném obsahu.

Obsah

1.
Acetaldehyd
2.
Aceton
3.
Acetylen, ethyn
4.
Aktinium
5.
Alanin
6.
Americium
7.
Amoniak
8.
Anilin
9.
Antimon
10.
Argon
11.
Arsen
12.
Astat
13.
Baryum
14.
Benzen
15.
Berkelium
16.
Beryllium
17.
Bismut
18.
Bor
19.
Brom
20.
Bromid draselný
21.
Bromid stříbrný
22.
Bromovodík
23.
Butan
24.
Celulosa
25.
Cer
26.
Cesium
27.
Cín
28.
Curium
29.
Cyklohexan
30.
Diethylether
31.
Dichlormethan
32.
Dichroman amonný
33.
Dichroman draselný
34.
Disulfid železnatý
35.
Draslík
36.
Dusičnan amonný
37.
Dusičnan olovnatý
38.
Dusičnan sodný
39.
Dusičnan stříbrný
40.
Dusík
41.
Dysprosium
42.
Einsteinium
43.
Erbium
44.
Ethan
45.
Ethanol
46.
Ethylen, ethen
47.
Ethylenglykol
48.
Ethylester kyseliny octové
49.
Europium
50.
Fenol
51.
Fermium
52.
Fluor
53.
Fluorid vápenatý
54.
Fluorovodík
55.
Formaldehyd
56.
Fosfor
57.
Fosforečnan sodný
58.
Francium
59.
Gadolinium
60.
Gallium
61.
Germanium
62.
Glukosa
63.
Glycerol
64.
Glyceroltrinitrát
65.
Glycin
66.
Hafnium
67.
Helium
68.
Hexakyanoželezitan sodný
69.
Hexakyanoželeznatan sodný
70.
Hexan
71.
Hliník
72.
Holmium
73.
Hořčík
74.
Hydrogenuhličitan sodný
75.
Hydrogenuhličitan vápenatý
76.
Hydroxid amonný
77.
Hydroxid draselný
78.
Hydroxid hlinitý
79.
Hydroxid hořečnatý
80.
Hydroxid měďnatý
81.
Hydroxid sodný
82.
Hydroxid vápenatý
83.
Chlor
84.
Chlorečnan draselný
85.
Chlorid amonný
86.
Chlorid cínatý
87.
Chlorid ciničitý
88.
Chlorid draselný
89.
Chlorid kobaltnatý
90.
Chlorid lithný
91.
Chlorid manganatý
92.
Chlorid měďnatý
93.
Chlorid rtuťnatý
94.
Chlorid rtuťný, kalomel
95.
Chlorid sodný
96.
Chlorid stříbrný
97.
Chlorid vápenatý
98.
Chlorid zlatitý
99.
Chlorid železitý
100.
Chlormethan, methylchlorid
101.
Chloroform
102.
Chlorovodík
103.
Chrom
104.
Chroman draselný
105.
Indium
106.
Iridium
107.
Jod
108.
Jodičnan draselný
109.
Jodid draselný
110.
Jodid sodný
111.
Jodid stříbrný
112.
Jodovodík
113.
Kadmium
114.
Kalifornium
115.
Kobalt
116.
Krypton
117.
Křemičitan sodný
118.
Křemík
119.
Kyanid draselný
120.
Kyselina benzoová
121.
Kyselina boritá
122.
Kyselina dusičná
123.
Kyselina dusitá
124.
Kyselina fosforečná
125.
Kyselina chlorečná
126.
Kyselina chloristá
127.
Kyselina chlorná
128.
Kyselina mravenčí
129.
Kyselina octová
130.
Kyselina sírová
131.
Kyselina siřičitá
132.
Kyselina uhličitá
133.
Kyslík
134.
Lanthan
135.
Lawrencium
136.
Lithium
137.
Lutecium
138.
Mangan
139.
Manganistan draselný
140.
Mastné kyseliny
141.
Měď
142.
Mendelevium
143.
Methan
144.
Methanol
145.
Molybden
146.
Naftalen
147.
Neodym
148.
Neon
149.
Neptunium
150.
Nikl
151.
Niob
152.
Nitrobenzen
153.
Nobelium
154.
Olovo
155.
Osmium
156.
Oxid ciničitý
157.
Oxid dusičitý
158.
Oxid dusnatý
159.
Oxid dusný
160.
Oxid fosforečný
161.
Oxid hlinitý
162.
Oxid hořečnatý
163.
Oxid chromitý
164.
Oxid chromový
165.
Oxid křemičitý
166.
Oxid manganičitý
167.
Oxid měďnatý
168.
Oxid měďný
169.
Oxid olovičitý
170.
Oxid olovnatý
171.
Oxid sírový
172.
Oxid siřičitý
173.
Oxid stříbrný
174.
Oxid titaničitý
175.
Oxid uhelnatý
176.
Oxid uhličitý
177.
Oxid vanadičný
178.
Oxid vápenatý
179.
Oxid zinečnatý
180.
Oxid železitý
181.
Oxid železnatoželezitý
182.
Oxid železnatý
183.
Ozón
184.
Palladium
185.
Pentan
186.
Peroxid vodíku
187.
Platina
188.
Plutonium
189.
Polonium
190.
Praseodym
191.
Promethium
192.
Propan
193.
Propylen, propen
194.
Protaktinium
195.
Radium
196.
Radon
197.
Rhenium
198.
Rhodium
199.
Rtuť
200.
Rubidium
201.
Ruthenium
202.
Sacharosa
203.
Samarium
204.
Selen
205.
Síra
206.
Síran amonný
207.
Síran barnatý
208.
Síran draselný
209.
Síran měďnatý
210.
Síran nikelnatý
211.
Síran olovnatý
212.
Síran vápenatý
213.
Síran zinečnatý
214.
Síran železnatý
215.
Sirouhlík
216.
Skandium
217.
Sodík
218.
Stroncium
219.
Stříbro
220.
Styren
221.
Sulfan, sirovodík
222.
Sulfid arsenitý
223.
Sulfid kademnatý
224.
Sulfid olovnatý
225.
Sulfid rtuťnatý
226.
Sulfid zinečnatý
227.
Sulfid železnatý
228.
Škrob
229.
Tantal
230.
Technecium
231.
Tellur
232.
Terbium
233.
Tetraboritan sodný
234.
Tetrachlormethan
235.
Thallium
236.
Thorium
237.
Thulium
238.
Titan
239.
Toluen
240.
Trinitrotoluen
241.
Uhličitan draselný
242.
Uhličitan hořečnatý
243.
Uhličitan sodný
244.
Uhličitan vápenatý
245.
Uhlík
246.
Uran
247.
Vanad
248.
Vápník
249.
Vinylchlorid
250.
Voda
251.
Vodík
252.
Wolfram
253.
Xenon
254.
Ytterbium
255.
Yttrium
256.
Zinek
257.
Zirkonium
258.
Zlato
259.
Železo

Úryvek

"ACETALDEHYD
Vzorec: CH3-CHO
Mr: 44
Teplota tání: -122
Teplota varu: 20,8

Aldehyd odvozený od kyseliny octové. Systematický název: ethanal. Pronikavě páchnoucí, těkavá kapalina, snadno polymeruje. Připravuje se oxidací ethylenu, ethanolu, příp. adicí vody na acetylen. Používá se k výrobě kyseliny octové, léčiv, parfémů.

ACETON
Vzorec: CH3COCH3
Mr: 58
Teplota tání: -95,4
Teplota varu: 56,2

Zástupce ketonů. Těkavá a hořlavá kapalina, mísitelná s vodou. Používá se jako laboratorní i průmyslové rozpouštědlo (pro nátěrové hmoty). Jeho páry jsou zdraví škodlivé. Vyrábí se oxidací 2-propanolu nebo kumenu (spolu s fenolem).

ACETYLEN, ETHYN
Vzorec: HCCH
Mr: 26
Teplota tání: -81
Teplota varu: -83,8

Bezbarvý plyn, v čistém stavu bez zápachu. Jeho směs se vzduchem je po zapálení výbušná. Rovněž samotný acetylen vybuchuje ochotně již po stlačení (je proto distribuován v bombách - s bílým označením - rozpuštěn v acetonu a napuštěn v porézní hlince). Vyrábí se petrochemicky ze zemního plynu, možno ho připravit působením vody na acetylid vápenatý (CaC2). Využívá se ve směsi se vzduchem ke sváření - ve speciálním hořáku. Je chemickou surovinou např. pro výrobu vinylchloridu.

AKTINIUM
Značka: Ac
Atomová (molekulová) relativní hmotnost / protonové číslo: 227,028 / 89
Teplota tání: 1050
Teplota varu: 3200+-300

Řadí se k aktinoidům. Tyto prvky jsou radioaktivní, obtížně se zkoumají. Největší význam z nich mají uran, plutonium, thorium - tedy hlavně ty, které se používají v atomových technologiích. V přírodě se vyskytuje jen Th, Pa a U, ostatní byly připraveny uměle."

Poznámka

Názvy prvků a sloučenin jsou značeny verzálkami.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23625
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse