Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Chromatografie - laboratorní protokol

Chromatografie - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Protokol se zabývá problematikou chromatografie. Jsou zde vyjmenovány pomůcky a chemikálie, postupy při řešení a obrázky. Na závěr je vyhodnocení celého protokolu.

Obsah

1.
Pomůcky a chemikálie
2.
Úkoly a postupy
3.
Obrázky
4.
Závěr

Úryvek

"Předmět: Chemie
Téma: Chromatografie
Datum:
Autor:
Třída:

Pomůcky: 2 petriho misky, bavlněný knot, filtrační papír, křída
Chemikálie: líh (C2H2OH), lihové fixy

Princip: Směs barviv je zvolna unášena rozpouštědlem po papíře nebo křídě. Jednotlivé složky směsi se na křídu nebo papír vážou různě pevně a proto dojde k jejich oddělení.

Úkol č. 1: chromatografie na křídě
Postup: - do petriho misky nalijeme líh
- na křídu nakreslíme kolem dokola barevný pruh fixem
- křídu postavíme do petriho misky
Úkol č. 2: chromatografie na proužku filtračního papíru
Postup: - na proužek papíru nakreslíme pruh fixem
- papír položíme do misky tak, aby byl jenom malou částí ponořený v líhu"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky. Čistý text je cca 1/3 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50732a4749a78.zip (343 kB)
Nezabalený formát:
Chromatografie_lab_protokol.doc (374 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse