Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Claude Lévi-Strauss - Rasa a dějiny

Claude Lévi-Strauss - Rasa a dějiny

Kategorie: Antropologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Na začátku práce je v krátkém odstavci představen autor a příčiny a důvody vzniku díla Rasa a dějiny. Následuje popis knihy podle kapitol, vysvětlení hlavních myšlenek a idejí knihy. V závěru autorka velmi stručně hodnotí styl knihy.

Obsah

1.
O autorovi a podmínkách vzniku knihy
2.
První kapitola – základní otázky
3.
Druhá kapitola – rozmanitost kultur
4.
Třetí kapitola – etnocetnrismus
5.
Čtvrtá kapitola – archaické a primitivní kultury
6.
Pátá kapitola – idea pokroku
7.
Šestá kapitola - historie stacionární a historie kumulativní
8.
Sedmá kapitola - význam západní civilizace
9.
Osmá kapitola - náhoda a civilizace
10.
Devátá kapitola - spolupráce mezi kulturami
11.
Desátá kapitola - dvojí smysl pokroku
12.
Názor na knihu

Úryvek

"Claude Lévi-Strauss (*1908), emeritní profesor pařížské College de France, významný etnolog a antropolog, který zkoumal mýty takzvaných přírodních národů, zejména Severní a Jižní Ameriky. Zabýval se též příbuzenskými strukturami a totemismem. Jako uznávaný představitel strukturální antropologie ovlivnil svými pracemi a svým působením celé generace nejen francouzským etnologů a antropologů. Dodnes je významným představitelem francouzských společenských věd a myšlení.
Kniha Rasa a dějiny vznikla z iniciativy organizace UNESCO jako součást série brožur věnovaných problému výskytu rasismu ve světě. Přesto, že byla vydaná před více než půl stoletím, v roce 1952 dění kolem nás poukazuje na fakt, že její obsah je dosud aktuální. Autor čtivou a přístupnou formou vyvrací rasové předsudky, vysvětluje, co znamená rozmanitost kultur, etnocentrismus, zamýšlí se nad tím, co to vlastně znamená pokrok, jak vzniká a jaké jsou jeho důsledky. Nemalou část knihy věnuje západní kultuře a jejímu významu. V knize používá řadu metaforických přirovnání, jež mohou zprvu vyvolat úsměv, v zápětí však čtenář v údivu kroutí hlavou nad jejich přesností. Také díky nim je kniha jistě přístupná i nezasvěcenému čtenáři.
V první kapitole s názvem Rasa a kultura autor představuje některé základní otázky týkající se této problematiky. Pojmy rasa a kultura od sebe odlišuje a zdůrazňuje, jak fatální chybou je jejich možná záměna. Nejzávažnější otázka, položená na konci kapitoly zní, jak je možné – jsou-li si všechny rasy rovny – že civilizace, kterou rozvinul bílý člověk učinila takový pokrok, zatímco civilizace barevných národů zůstali pozadu nebo napůl cesty. Problém nerovnosti ras se tedy nedá vyřešit tím, že ho zkrátka popřeme, ale na tuto otázku je nutné odpovědět, což autor udělá v dalších kapitolách.
Kapitola druhá se jmenuje Rozmanitost kultur. Hned z počátku je čtenář nucen smířit se s faktem, že: „Rozmanitost lidských kultur v přítomnosti, a tím více v minulosti, přesahuje všechno to, co kdy můžeme o lidských kulturách poznat.“ Autor dále tvrdí, že lidskou kulturu nemůžeme pojímat a studovat jako statickou, protože všechny kultury se neustále proměňují, vyvíjejí se a vzájemně se ovlivňují. Zde předkládá zajímavou paralelu mezi vývojem kultur a jazyka. Jazyky, které jsou téhož původu směřují k tomu, aby se navzájem odlišily, jazyky rozličného původu, avšak užívané v sousedních zemích, se sobě naopak přibližují. Podobně s kulturami. V této kapitole se také setkáme s hypotézou „optima rozmanitosti“. Tedy míru rozmanitosti společností žijící v jednom areálu, kterou nelze překročit, ale ani pod ní klesnout. Pokud se společnosti stanou natolik homogenní, že by tím bylo optimum rozmanitosti ohroženo, vyřeší se tato nerovnováha větší diverzifikací uvnitř jedné společnosti. Příkladem může být stará Indie, a její systém kast, který vznikl poté, co došlo k ustavení árijské nadvlády."

Poznámka

Jedná se o esej pro seminář k úvodu do sociální antropologie.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7532
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse