Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Členovci - vzdušnicovci

Členovci - vzdušnicovci


Kategorie: Biologie, Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábř. 682, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje učební materiál (zápisky z hodin biologie) na téma členovci (respektive vzdušnicovci). Práce shrnuje základní informace o výše zmíněném tématu včetně zástupců. Práce obsahuje základní charakteristiku, charakteristiku jejich těla a orgánů, systém, vlastnosti, způsoby komunikace, smysly a jednotlivé zástupce.

Obsah

1.
Základní charakteristika
2.
Charakteristik těla a orgánů
3.
Systém
4.
Vlastnosti
5.
Způsoby komunikace
6.
Smysly
7.
Jednotliví zástupci

Úryvek

"ČLENOVCI:
(PODKMEN)VZDUŠNICOVCI (TRACHEATA)
obecné znaky skupiny:
• první organismy, které se přizpůsobily životu na souši
• dýchací ústrojí = vzdušnice = tracheje (rozvětvený systém trubiček)
• hemolymfa rozvádí živiny
• hlavové končetiny:
o 1 pár tykadel (smyslové funkce)
o 1 pár kusadel
o 2 páry čelistí
• kráčivé končetiny nejsou rozvětvené
• složené nebo jednoduché oči"

Poznámka

Práce obsahuje barevná označení nadpisů.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56b6564665282.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
clenovci1.doc (109 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse