Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Controlling - přednášky

Controlling - přednášky

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Controlling - pojem , dvojí význam, předpoklady. Funkce a cíle controllingu - tři základní orientace, kritéria, struktura cílů. Controlling z hlediska cílové orientace - časová orientace. Organizace controllingu - controllingové úlohy - základní kompetence, controllingový útvar. Finanční controlling - pojem. Úkoly finančního controllingu - fáze procesu. Organizační řešení finančního controllingu. Controlling pracovního kapitálu - čistý pracovní kapitál. Controlling zásob - pozitivní efekty držení zásob, negativní efekty držení zásob, základní otázky controllingu zásob, ukazatele řízení zásob, ukazatel doby obratu zásob. Controlling pohledávek - vysvětlení pojmu, příklad + shrnutí výsledků, úvěrová politika ve vztahu ke controllingu pohledávek, controlling krátkodobých finančních zdrojů, refinancování "dodavatelé" bankovním uvěrem, příklad + shrnutí výsledků, další příklady. Controlling průběžné likvidity - předpoklad, zajišťování každodenní likvidity, běžné formy peněžních přesunů, hlavní zásady řízení průběžné likvidity, informační vstupy peněžní dispozice, počáteční stav peněz na počátku daného dne, příklady + shrnutí, metoda cash-flow, výkazy cash-flow, poměrové ukazatele likvidity. Finanční plánování - finanční plán, základní atributy finančního plánu, plánovací horizont a plánovací období, finanční prognózy, techniky finanční prognózy. Extrapolační techniky finanční prognózy - konstantní extrapolace, příklad, extrapolace trendů, extrapolace cyklů. Kauzální techniky finanční prognózy - vazby mezi prodeji a příjmy, prognózování příjmů a pohledávek, prognózování výdajů na materiál, příklady - odvození výdajů na nakupované díly z plánu finálních zakázek. Finanční kontrola - proces finanční kontroly, stanovení kontrolních veličin, zjištění odchylek, příklady, komunikace odchylek. Finanční kritéria a metody hodnocení investic - dlouhodobé rozhodovací úlohy, kritéria hodnocení investic, faktor času,

Obsah

1) Obsahové a časové vymezení controllingu jako nástroje řízení
a) Pojem controlling
b) Funkce a cíle controllingu
c) Controlling z hlediska cílové orientace
d) Organizace controllingu
2) Finanční controlling
a) Úkoly finančního controllingu
b) Organizační řešení finančního controllingu
3) Controlling pracovního kapitálu
a) Controlling zásob
4) Controlling pohledávek
5) Controlling průběžné likvidity
6) Finanční plánování
7) Extrapolační techniky finanční prognózy
8) Kazuální techniky finanční prognózy
9) Finanční kontrola
10) Finanční kritéria a metody hodnocení investic

Úryvek

Pokud se přikloníme k názoru, že v naší republice je zatím více méně v malých a středních podnicích využíván maximálně nástroj vnitropodnikového účetnictví, nemůžeme považovat analýzu dlouhodobých efektů jako součást účetního systému. Jinak je tomu ve vyspělých ekonomikách, popř. v našich velkých podnicích, mnohdy se zahraniční účastí (minimálně kapitálovou). Pokud tedy budeme tyto úlohy řešit musíme vycházet ze specifických klasifikačních hledisek nákladů, výnosů, zisku atd., resp. z veličin rozdílových, přírůstkových, marginálních, umrtvených, vyhnutelných, oportunitních, ale samozřejmě i fixních a variabilních. Dále je nutno při řešení respektovat skutečnost, že při dlouhodobém rozhodování (efektu) se postupně smazává rozdíl mezi pojmy náklady a výdaje, výnosy a příjmy s výjimkou zásadního významu, kterou bezesporu je odpis investičního majetku. Pravdou je , že při hodnocení investic budou hrát významnou roli právě peněžní toky.


Rozhodovací úlohy s dlouhodobými efekty, které vyžadují vklady prostředků


Nejdříve se pokusme charakterizovat dlouhodobé rozhodovací úlohy:

a) jejich řešení je založeno na posouzení vzájemných vztahů především těchto veličin :
- investičních (kapitálových) výdajů na pořízení investic
- přínosů(efektů) , které poplynou postupně po jejím uvedení do provozu
- efektů na konci trvání investice, jde především o některé jednorázové investice,( např. výnos z prodeje cenných papírů)
- dodatečných investičních výdajů především během “života” investice (např. generální opravy, rekultivace atd.)
-
b) výdajové a příjmové charakteristiky se mohou pouze odhadovat

c) jednou uskutečněné rozhodnutí nelze vrátit i když se dodatečně přesvědčíme o jeho nesprávnosti. Částečná náprava vždy přináší určitou ztrátu


d) rizika spojená s investičním projektem jsou relativně velká a to :
- riziko věcného charakteru (především horší provozně-technické parametry než se předpokládalo)
- riziko časového charakteru ( rychlé zastarání stroje)
- riziko mikroekonomického charakteru ( investice přináší menší zisk, než se uvažovalo a může být ohroženo splácení úvěru)
- riziko makroekonomického charakteru (inflace, recese, pokles zájmu o produkt)
e) způsob financování , resp. investiční rozhodování vyžaduje téměř vždy velké částky vkladů, které nelze vždy zajistit samofinancováním

f) při investičním rozhodování je neméně důležité do jakých položek majetku se kapitál investuje :
- do hmotného investičního majetku
- do nehmotného investičního majetku
- do podílů
- do cenných papírů
- do jiných méně obvyklých typů investic

Poznámka

Přehledně a obsáhle zpracované.
Není uvedena použitá literatura.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera5545
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse