Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Controlling - přednášky slovensky

Controlling - přednášky slovensky

Kategorie: Management, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přednášky poskytují základní informace z oblasti controllingu. V několika bodech shrnují historii, věnují se jeho členění a stručně charakterizují nejznámější typy. Poté se zaměřují na použití controllingu v podniku, poukazují na možné výhody i nevýhody, definují hlavní funkce a také nástroje. Podrobněji se zabývají operativním controllingem, jeho rozpočtem a také postupem implementace.

Obsah

1.
Historie
2.
Definice
3.
Teoretické vymezení a definice controllingu
4.
Členění a klasifikace
4.1.
Nejdůležitější kritéria členění
4.2.
Rozdělení
4.3.
Rozlišujeme
4.4.
Finanční controlling
4.5.
Obsah controllingu
4.6.
Nejdůležitější cíle personálního controllingu
4.7.
Controlling životního prostředí
5.
Výhody a nevýhody systému controllingu
5.1.
Výhody použití v podniku
5.2.
Překážky v procesu implementace v podniku
5.3.
Funkce controllera v podniku
5.3.1.
Controlling jako systém realizace cílů
5.4.
Funkce controllingu v podniku
5.5.
Úlohy, nástroje
5.6.
Etapy zavádění controllingu v podniku
6.
Informační systém v procese controllingu
6.1.
Rozpočet v systému operativního controllingu
6.2.
Úlohy rozpočtu
6.3.
Kompetence určené vedením střediska
6.4.
Postup sestavení rozpočtu
6.5.
Výběr metody získávání údajů
6.6.
Zásady při sestavení rozpočtu
6.7.
Standardizace rozpočtu
6.7.1.
Instrukce
6.8.
Nebezpeční spojená s vypracováním a distribucí
7.
Postup zavádění operativního controllingu
7.1.
Zásady určování transferových cen
7.2.
Vnitropodnikové ceny
7.3.
Metody stanovení nákladové ceny v podniku
7.4.
Smluvené ceny je možno stanovit
7.5.
V praxi závisí rozhodování o ceně
7.6.
Změny v hospodaření v důsledku operativního controllingu
7.7.
Motivační nástroje a manažerské smlouvy v controllingu
7.8.
Faktory ovlivňující motivaci zaměstnanců
7.9.
Výhody netradičních stimulačních systémů
7.10.
V rámci netradičních stimulačních systémů rozlišujeme

Úryvek

"Controlling – priniesol nástroje umožňujúce vytýčenie cieľov a správne identifikovať problémové miesta v podniku.
1931 – controllers institue of america, neskôr Financial Evecutive Intstitute
1944 – Controliershi, Focundation – vedecký inštitút.
V súčasnom americkom hospodárstve je úloha controllingu zameraná na vypracovanie a zavedenie komplexného systému, ktorý vytvorí predpoklady na optimálne využitie existujúcich zásob v záujme rastu efektívnosti činnosti hospodárskeho predmetu, a súčasne umožní rýchlo reagovať na zmeny vonkajšieho okolia.
- controlling je v chápaní podsystémom riadenia podniku
Európa controlling poznáva až v 60. Rokoch 20. Storočia v súvislosti s dcérskymi spoločnosťami amerických korporácií
- Francúzsko, Nemecko

Definície controllingu je možné zhrnúť do základných bodov:
- porovnanie požadovaného stavu so stavom skutočným.
- systém vzájomne prepojených predsavzatí, zásad, metód a techník, slúžiacich vnútropodnikovému riadeniu na dosiahnutie určeného cieľa.
- proces umožňujúci realizáciu cieľov pomocou plánovania.
- integrovaný podsystém riadenia, plánovania, kontroly a spracovania informácií na podporu rozhodovania.
Vo Francúzskej odbornej literatúre sa controlling považuje za nástroj orientácie hospodárskych činnosti podniku na dosiahnutie stanoveného cieľa.
Controlling – plní úlohu koordinácie plánovacích procesov, riadenia i kontroly, ktorá je rozšírená o funkciu zabezpečenia manažérov dostatočného množstva kvalitných informácií.
Na definovanie conrollingu sa tu používajú 3 pojmy:
- Stratégia, ktorá podnik musí vypracovať ako prvú v nej zohľadní smer rozvoja v najbližších rozhodnutí zhodnotí vplyv okolia na fungovanie podniku.
- Rozhodovacie o výbere finančných zdrojov a pracovníkov, ktorý napomôžu dosiahnutie úlohy vytýčené v stratégií.
- každodenná realizácia prijatých opatrení.
Francúzska hospodárska prax a štátny zväz finančných rozdielov a controllingu formulujú obsah controllingu:
- aktívnu účasť na tvorbe a realizácií stratégií podniku;
Vytvorenia dobre fungujúceho systému vnútorných a vonkajších informácií a neustála pozornosť sa rovná zabezpečeniu fungovania tohto systému.
- koordinácia plánovaných rozpočtov
- kontrola spolu s dôrazom na analýzu odchýlok, poradenstvo pri kontrolných prepočtoch a analýze odchýlok.
Controlling využíva výsledky metodológie systémového podniku a obohacuje ho o nové zásady pomocou nových koncepcií riadenia. Nekladúc na rozdiely v štruktúre jednotlivých systémov riadenia, zásady controllingu napomáhajú vždy dosiahnuť hlavný cieľ, ktorým je zabezpečenie budúcnosti podniku. Z tohto dôvodu je podmienkou existencie podniku:
• Dôchodkovosť,
• Rozvoj,
• Aktivita,
• Hospodárnosť,
• Akcelerácia.
Epistemotologicky – vzdelanie, smerovanie, regulácie procesu.
Filozofia a metóda riadenia – dôraz sa klade na vytýčenie jasne definovaných cieľov, vymedzenie ciest na ich dosiahnutie, prísny dohľad riadiacich na realizáciu.
Oblasť vedy o riadení – zohľadňuje vykonávanie funkcie koordinácie procesov plánovania, kontroly a získavania informácií, čo umožňuje smerovanie podniku v súlade s vytýčenými cieľmi.
Riadenie a podsystém riadenia – zaoberá sa hromadením plánov, kontroly a získavania informácií, čo umožňuje orientáciu systému riadenia podľa vytýčených cieľov.
Metóda vedenia – novodobá metóda vedenia závislá od tvorby a modifikácie plánovacieho systému, určovanie ukazovateľov a hodnotenia kritérií a od získavania informácií na prijímanie rozhodnutí."

Poznámka

Práce obsahuje množství schémat a tabulek, rozsah čistého textu je cca 17 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22220
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse