Čtenářský deník


Kategorie: Profi práce

Typ práce: Velký čtenářský deník

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce obsahuje dvacet děl k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka.

Obsah

1.
Romeo, Julie a tma
2.
Noc na Karlštejně
3.
R.U.R.
4.
Kytice
5.
Bylo nás pět
6.
Obraz Doriana Graye
7.
Smrt krásných srnců
8.
Ostře sledované vlaky
9.
Lolita
10.
Maryša
11.
Bílá nemoc
12.
Máj
13.
Postřižiny
14.
Maminka
15.
Memento
16.
Veselé paničky windsorské
17.
Román pro muže
18.
V zámku a podzámčí
19.
Pýcha a předsudek
20.
Egypťan Sinuhet

Úryvek

"Čtenářský deník
Romeo, Julie a tma
Jan Otčenášek
Baladická milostná novela, uvedena Shakespearovým citátem z tragédie Romea a Julie. Dílo řadíme do období 2. světové války (Heydrichiáda květen 1942)

Charakteristika období: 2. světová válka v literatuře (1939 - 1945)
Byla doposud nejstrašnější válkou v dějinách lidstva. Její důsledky byly mnohem těžší než důsledky 1. sv. války, zahynulo v ní asi 50 mil. lidí. Po skončení 2. sv. v. řada autorů zobrazuje válečné hrůzy a utrpení v okupované vlasti, často dokumentární formou na základě vlastních zážitků (Jan Drda, Jiří Weil), osudy židů, jejich pronásledování u nás i život těch, co stačili emigrovat (Egon Hostovský).
Tzv. první vlna prózy od r. 1945 zhruba do konce 50. let se zabývá podáním bezprostředního svědectví z válečných události, líčí zážitky z koncentračních táborů, soustřeďuje se na fakta. (Fučík, Weil, Frýd, Drda)
Tzv. druhá vlna válečné prózy – přelom 50. a 60. let – se mnohem více než na pouhá fakta soustřeďuje na psychologický rozbor hl. postav děl. (Lustig, Fuks, Škvorecký, Hrabal)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x576bc2aa1e429.zip (125 kB)
Nezabalený formát:
ctenarsky_denik.doc (476 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse