Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Cytologie - laboratorní protokol

Cytologie - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Práce se zabývá tématem cytologie. První úkol zkoumá leukoplasty v buňkách oddenku kosatce německého. Je zde vypsána teorie, pomůcky a závěr úkolu. V druhém úkolu se můžeme dozvědět o antokyanech v buněčné šťávě ptačího zobu. Jsou zde vypsány všechny potřebné pomůcky, postup řešení protokolu a závěr.

Obsah

1.
Třída
2.
Datum
3.
Jméno
4.
Téma
5.
Úkol č. 1
6.
Teorie
7.
Pomůcky
8.
Postup
9.
Závěr
10.
Úkol č. 2
11.
Pomůcky
12.
Postup
13.
Závěr

Úryvek

"ÚKOL Č. 1: LEUKOPLASTY V BUŇKÁCH ODDENKU KOSATCE NĚMECKÉHO
( IRIS GERMANICA)

TEORIE : Oddenky jsou podzemní části stonku,je to zásobní orgán, který obsahuje škrob.Slouží k nepohlavnímu rozmnožování nebo-li vegetativnímu rozmnožování . Je to vegetativní rozmnožovací orgán.Vyroste z něj nová rostlina a slouží k přečkání zimy.

POMŮCKY: oddenek kosatce německého, Lugolův roztok, mikroskop, žiletka, kapátko, voda, hadříček, preparační jehla

POSTUP : a) - provedeme tenký řez oddenkem kosatce ( 2 mm2 )
- zhotovíme preparát a pozorujeme
- zakreslíme buňku s leukoplasty
b) - důkaz škrobu provedeme přidáním Lugolova roztoku . Je to roztok jódu ( I2 ) v jodidu draselném (KI) . Jód barví škrob modře

ZÁVĚR : V oddenku kosatce jsme mohli pozorovat leukoplasty . Že plastidy obsahují škrob jsme si dokázali přidáním Lugolova roztoku do již zhotoveného preparátu pomocí prosávací metody s filtračním papírkem. Lugolův roztok obsahuje jód,který barví škroby do modra. Mohli jsme pozorovat modré zbarvení."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508ecd21f29f7.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Cytologie_lab_protokol.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse