Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Cytologie (plastidy) - laboratorní protokol

Cytologie (plastidy) - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Laboratorní protokol z biologie na téma cytologie - plastidy obsahuje řešení tří úkolů. První úkol se zabývá chloroplasty v buňkách mechu měříku, druhý chromoplasty v buňkách dužiny češule šípku a třetí úkol chromoplasty v buňkách rajčete. Ke každému úkolu je vypsán postup přípravy, pomůcky a závěr.

Obsah

1.
Úkol č. 1
1.1.
Pomůcky
1.2.
Postup
1.3.
Závěr
2.
Úkol č. 2
2.1.
Pomůcky
2.2.
Postup
2.3.
Závěr
3.
Úkol č. 3
3.1.
Pomůcky
3.2.
Postup
3.3.
Závěr

Úryvek

"TÉMA: CYTOLOGIE - PLASTIDY

ÚKOL Č. 1 : CHLOROPLASTY V BUŇKÁCH MECHU MĚŘÍKU ( MNIUM sp.)

POMŮCKY - mikroskop, voda, pinzeta, fyloidy měříku

POSTUP - nejprve pomocí pinzetou odtrhneme z lodyžky měříku
jeden fyloid (= lístek)
- fyloid vložíme do kapky vody na podložním sklíčku
- zhotovíme preparát
- potom objekt pozorujeme v mikroskopu nejprve nejmenším
zvětšením
ZÁVĚR - mohli jsme pozorovat (13)chloroplastů,což jsou oválná nebo
okrouhlá tělíska v cytoplasmě,bývají v buňkách v různém počtu avšak pro daný druh je počet stejný, chloroplasty obsahují barvivo chlorofyl, který má zelenou barvu, je to základ pro fotosyntézu, chlorofyl je lipofilní barvivo, což znamená,že je rozpustné pouze v tucích, organických rozpouštědlech

ÚKOL Č. 2 : CHROMOPLASTY V BUŇKÁCH DUŽINY ČEŠULE ŠÍPKU

POMŮCKY - češule šípku, mikroskop , pinzeta

POSTUP - z dužiny češule šípku vyškrábneme malé množství
- jehlou vložíme do kapky vody na podložním sklíčku
- zhotovíme preparát
- poté pozorujeme v mikroskopu s nejmenším zvětšením

ZÁVĚR - viděli jsme chromoplasty, což jsou plastidy obsahující karoteny, které jsou dány oranžovou barvou,chromoplasty mají tvar rohlíčkovitý či vřeténkovitý

ÚKOL Č. 3 : CHROMOPLASTY V BUŇKÁCH DUŽINY RAJČETE ( SOLANUM LYCOPERSICUM)

POMŮCKY - bobule rajčete, mikroskop, voda, pinzeta

POSTUP - pod slupkou rajčete vyškrábneme malé množství dužiny
- dužinu vložíme do kapky vody na podložním sklíčku
- zhotovíme preparát
- na závěr pozorujeme v mikroskopu na nejmenším zvětšení

ZÁVĚR - mohli jsme pozorovat krystalky karotenu v buňkách dužiny rajčete, jádro spojené s vlákenky, nástěnnou cytoplasmu"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x508ed5afee8d7.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Cytologie_plastidy_lab_protokol.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse