Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Daňová kontrola

Daňová kontrola

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Práce přibližuje postavení daňového subjektu u daňové kontroly. Uvádí její průběh, stanovy, podle kterých probíhá, způsob, jakým probíhá, i postup.

Obsah

Úvod
1.
Právní úprava
2.
Úřední jazyk
3.
Místní příslušnost správce daně
4.
Výběr daňových subjektů ke kontrole
5.
Práva a povinnosti daňového subjektu
6.
Práva a povinnosti správce daně
7.
Zahájení daňové kontroly
8.
Průběh daňové kontroly
9.
Kontrola daňového přiznání
10.
Kontrola podle jednotlivých daní
10.1
Kontrola daně z příjmů
10.2
Kontrola daně z přidané hodnoty
10.3
Kontrola spotřební daně
10.4
Kontrola silniční daně
10.5
Kontrola daně dědické, darovací, z nemovitostí a z převodu nemovitostí
11.
Ukončení daňové kontroly
12.
Závěr

Úryvek

"5. Práva a povinnosti daňového subjektu
Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k pracovníku správce daně povinnost:
• poskytovat informace o vlastní organizační struktuře, o pracovní náplni jednotlivých útvarů, o oběhu a uložení účetních a jiných dokladů,
• zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly,
• předložit na požádání záznamy, jejichž vedení bylo správcem daně uloženo, dále účetní a jiné doklady a písemnosti, které prokazují hospodářské a účetní operace, které jsou pro správné stanovení daňové povinnosti rozhodné nebo o které správce daně požádá,
• podat k písemnostem a dokladům ústně či písemně požadovaná vysvětlení, má-li správce daně pochybnost o jejich úplnosti, správnosti nebo pravdivosti,
• nezatajovat doklady, které má k dispozici a o kterých je mu známo, kde se nacházejí,
• předložit důkazní prostředky prokazující jeho tvrzení a podávat vysvětlení v průběhu celé daňové kontroly,
• umožnit vstup do každé provozní budovy, místnosti, místa i obydlí a dopravních prostředků, do přepravních obalů a umožnit jednání s jakýmkoliv svým pracovníkem,
• zapůjčit potřebné doklady a jiné věci mimo prostor kontrolovaného subjektu.
Daňový subjekt, u něhož je prováděna daňová kontrola, má ve vztahu k pracovníku správce daně právo:
• na předložení služebního průkazu pracovníkem správce daně, a to i bez vyzvání,
• být přítomen jednání s jeho pracovníkem,
• předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky nebo navrhovat předložení důkazních prostředků, které on sám nemá k dispozici,
• podávat námitky proti postupu pracovníka správce daně,
• klást svědkům a znalcům otázky při ústním jednání a místním šetření,
• vyjádřit se před ukončením daňové kontroly k výsledku uvedenému ve zprávě, ke způsobu jeho zjištění či navrhnout jeho doplnění,
• nahlížet u správce daně kdykoliv v jeho úřední dobu do převzatých dokladů,
• na vrácení poskytnutých dokladů nejdéle do třiceti dnů.

6. Práva a povinnosti správce daně
Správce daně:
• jedná v souladu se zákony a jinými obecně závaznými právními předpisy, chrání zájmy státu a dbá na zachování práv a právem chráněných zájmů daňových subjektů = zásada zákonnosti,
• postupuje v úzké součinnosti s daňovými subjekty = zásada součinnosti,
• volí jen takové prostředky, které daňové subjekty nejméně zatěžují a umožňují ještě dosáhnout cíle kontroly – stanovení správné daňové povinnosti = zásada hospodárnosti,
• při rozhodování hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich vzájemné souvislosti = zásada volného hodnocení důkazů,
• nesmí zveřejňovat zjištěné informace třetím osobám a musí zachovávat mlčenlivost = zásada neveřejnosti,"


Poznámka

Pozor na aktuálnost některých uvedených informací.
Seminární práce Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1004
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse