Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Daňová kontrola

Daňová kontrola

Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Právnická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce objasňuje daňovou kontrolu dle úpravy daňového řádu, zákona č. 280/2009 Sb.. Charakterizuje její zásady a seznamuje se zúčastněnými subjekty, jejich právy a povinnosti. Dále vymezuje funkci správce daně a v závěru popisuje zahájení a průběh daňové kontroly.

Obsah

1.
Úvod
2.
Daňová kontrola
3.
Zásady daňové kontroly
3.1.
Zásada zákonnosti
3.2.
Zásada volného hodnocení důkazů
3.3.
Zásada hospodárnosti neboli přiměřenosti
3.4.
Zásada rovnosti
4.
Daňové subjekty a jejich práva a povinnosti
5.
Správce daně
6.
Zahájení a průběh daňové kontroly
7.
Závěr
8.
Použitá literatura

Úryvek

"Nedílnou součástí jsou také skutečností, za kterých je možné daňovou kontrolu opakovat, které jsou v novém daňovém řádu vymezeny nově a to:
• Správce daně zjistí nové skutečnosti nebo důkazy které nemohly být bez zavinění správce daně uplatněny v původní daňové kontrole a které zakládají pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti stanovené daně
• Daňový subjekt učiní úkon, kterým mění svá dosavadní tvrzení

Jinými slovy daňová kontrola je postup správce daně, který prověřuje tvrzení daňových subjektů a jiné skutečnosti mající vliv na stanovení jejich daňové povinnosti .

3. Zásady daňové kontroly
Tak jako celá správa daní a jiné daňové zákony, tak i daňová kontrola se musí řídit určitými zásadami a principy, aby byla řádná a právně správná. Tyto zásady jsou dovozovány nejen ze správy daní, ale zobecněně jak z práva Finančního, tak z práva správního. Jsou charakterizovány především velkou mírou své obecnosti a představují základní pilíře jednotlivých odvětví daných právních oblastí.

3.1. Zásada Zákonnosti
Zásada zákonnosti je jednou z nejdůležitějších a nejvýznamnějších zásad vůbec. Jelikož pro každý subjekt, v případě daňové kontroly pro správce daně a daňový subjekt, je povinností dodržovat právní normy zákonů a jiných závazných právních předpisu ČR. Správce daně je však povinen řídit se i právními předpisy podzákonnými a to například nařízení a pokyny Ministerstva financí, které stanovují vnitřní předpisy v oblasti správy daní. Tyto předpisy však nejsou pramenem práva a nemají tak povahu obecně závazného právního předpisu. Jsou však vůči správci daní v postavení nadřazeného a podřazeného orgánu správy daní.
Správci daně si někdy nesprávně zásadu zákonnosti vykládají jako povinnost stanovit a vybrat daň pro stát a zájem o daňový subjekt se přesouvá na druhé místo. Zájem správce daně však nelze spatřovat jen ve výběru pro stát, ale také ve spravedlivém vymezení práv a povinností osob s daňovou povinností .

3.2. Zásada volného hodnocení důkazů
Zásada volného hodnocení důkazů je charakteristická tím, že správce daně hodnotí důkazy podle svého uvážení a tudíž se u něj projevuje subjektivního prvek. Správce musí jednotlivé důkazy prozkoumat a posoudit jednotlivě a poté je navzájem propojit a posuzovat jejich souvislosti . Je pouze v úvaze správce daně jakou důležitost jednotlivým důkazům přiřadí, není ani žádná vyjádřená míra důkazu potřebných k prokázání dokazované skutečnosti. Povinností správce daně však je odůvodnit svůj závěr, proč důkazní prostředek přednesl nebo naopak proč zamítl.

3.3. Zásada hospodárnosti neboli přiměřenosti
Zásada hospodárnosti jsou určité meze, při kterých by se měl správce daně pohybovat při spolupráci s daňovými subjekty. Správce daně musí volit takové prostředky, které by daňový subjekt, co nejméně zatížily, ale umožnily přitom dosáhnout cíle řízení a tím je stanovení a vybrání daně tak, aby nebyly zkráceny daňové příjmy."

Poznámka

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Katedra finančního práva.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21889
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse