Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dějiny ekonomických teorií - přednášky

Dějiny ekonomických teorií - přednášky


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zkratkovitě postihuje vývoj ekonomických teorií od starověku po 20. století. Seznamuje s významnými směry ekonomického myšlení, uvádí jejich zdroje, předpoklady, hlavní koncepce a teze a jmenuje vlivné představitele jednotlivých škol. Nejdůležitější autoři jsou charakterizováni blíže spolu se svým dílem a přínosem. Většina textu se věnuje zahraničním osobnostem, závěrečná část pak patří postavám českého původu, mezi nimiž vyniká Josef Schumpeter.

Obsah

1.
Antické a středověké ekonomické myšlení
1.1.
Hlavní poznatky
1.2.
Hlavní představitelé
2.
Merkantilisté
2.1.
Hlavní teze
2.2.
Thomas Mun
2.3.
Periodizace
3.
Fyziokraté
3.1.
Hlavní myšlenky a předpoklady
4.
Klasická anglická škola
4.1.
Znaky a přínosy
4.2.
Adam Smith
4.3.
Thomas Robert Malthus
4.4.
Jean Baptiste Say
4.5.
David Ricardo
4.6.
John Stuart Mill
4.7.
William Nassau Senior
4.8.
Předpoklady politické ekonomie
5.
Marxismus
5.1.
Zdroje a utopický socialismus
5.2.
Karel Marx
5.3.
Bedřich Engels
6.
Základní znaky neoklasické školy
7.
Marginalismus
7.1.
John Maynard Keynes
8.
Keynesiánská škola
8.1.
John Maynard Keynes
8.2.
Zdroje
8.3.
Zdůvodnění aktivní politiky státu
8.4.
Rysy marginalistické revoluce
9.
Neoklasická škola
10.
Rakouská škola
11.
Institucionalismus
12.
Neoklasická syntéza
13.
Monetarismus
13.1.
Znaky
13.2.
Milton Friedman
14.
Škola strany nabídky
15.
Škola veřejné volby
16.
Nová institucionální ekonomie
17.
Nová rakouská škola
18.
Základy státního intervencionalismu
19.
Osobnosti české národohospodářské vědy
19.1.
Josef Alois Schumpeter
19.1.1.
Oblasti vědecké práce
19.1.2.
Teorie samolikvidace
19.1.3.
Inovace úspěchu nových kombinací
20.
Začátky české ekonomické vědy
20.1.
Alois Rašín
20.2.
Karel Engliš
21.
Laboretismus
21.1.
Josef Macek

Úryvek

"Merkantilisté

Merkur – bůh obchodu
Příliv peněz do země (neboli aktivní obchodní bilance) je hlavním zdrojem růstu bohatství země.
Hospodářská politika má zajišťovat
• Podporu vývozní produkce (státní subvence)
• Omezení vývozu surovin (celní bariéry)

Thomas Mun (1571 – 1641) Bohatství Anglie ze zahraničního obchodu (neboli bilance našeho ZO jako regulátor bohatství).
První „intervencionisticky“ laděná hospodářská politika
J. Colbert – ministr financí Ludvíka XIV, státní manufaktury

ekonomové (neucelená škola), které spojuje jedna idea – obchod je podstatou a zdrojem bohatství
Ranný – monetární peněžní bilance
- základní podoba peněz jsou peníze ( kovové – zlaté, měděné)
W. Stafford
Rozvinutý – manufakturní systém – soustava obchodní bilance
- obchodovat s cílem zisku – ale pokud je něco u mě navíc, někde to chybí
- obchod je klíčem k bohatství
- nová naleziště zlata, stříbra – zlato je nad všechny hodnoty

- podporovali obchod – zahraniční, hlavně dovoz (to co kupci v zemi vydělali, museli kupci v té zemi i utratit

Fyziokraté

Základním myšlenkovým přínosem fyziokratů je „idea přirozeného řádu“
Poznání, že peníze samy nejsou bohatstvím – množství peněz ovlivňuje kupní sílu peněz – počátek kvantitativní teorie peněz
První model hospodářství, ekonomický systém s náznakem vědeckosti

John Locke (1632 – 1704)
David Hume (1711 – 1776)
Francois Quenay (1694 - 1774) Ekonomická Tabulka – česky 1958
Kritikou Merkantilismu stojí u zrodu liberalismu v hospodářské politice, snaha o komplexní pojetí hospodářství a jeho modelování

- vláda přírodních zákonů je rozšířena i na společnost (koloběh, obnovitelnost zdrojů, reprodukce)
předpoklady naplnění individuálního blaha:
- neomezenost a nedotknutelnost soukromého vlastnictví
- hospodářská a obchodní svoboda
- osobní iniciativa a volna konkurence
požadavky: proti cenovým omezením, proti ochranným clům a prosti zasahování státu do hospodářství
zdroj bohatství: zemědělství
Ekonomická tabulka – 1 teorie reprodukce spol. kapitálu.
Rozlišil 3 třídy skup. obyvatelstva
1. produktivní – zemědělci
2. vlastníci – šlechta, církev
3. – dělníci, kapitalisti
- teorie hodnoty a tzv. čistého produktu (dar přírody)
jediná produktivní práce – zemědělská práce
teorie záloh (kapitálu)
1. původní – hospodářské budovy, nářadí
2. roční – osivo"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. V desetinném obsahu jsou uvedeni jen ti autoři, kterým je v práci věnována větší pozornost a nejsou pouze zmíněni.
Některé pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.
V textu se objevují pravopisné chyby a chybně psaná vlastní jména (např. záměna Quesnay za Quenay, Oikonomikos za Oikenomikos, Campanella za Campanulla, Feuerbach za Feurbach).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22579
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse