Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dějiny evropské integrace - výpisky z přednášek

Dějiny evropské integrace - výpisky z přednášek

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje vývoj evropské integrace od dob Jiřího z Poděbrad až do vzniku evropské „pětadvacítky“. Autor uvádí podrobnosti o jednotlivých jednáních, smlouvách a kompromisech. Zabývá se různými společenstvími, která během integrace vznikala.

Obsah

1.
Evropská idea v čase
2.
Tradiční pojetí evropského sjednocení
3.
Myslitelé období novověku
4.
Předchůdci moderní evropské ideje
5.
Meziválečné období a spor integračních přístupů
6.
Členění nadnárodního paradigmatu
7.
Federalisté vs. Neofunckionalisté
8.
Integrační teorie dnes
9.
Zpět k dějinám evropské sjednocení mezi válkami
10.
Univerzalistická koncepce
11.
Evropská koncepce
12.
Koncepce násilného sjednocení
13.
Návrh ,,anglo-franské" unie
14.
Evropa po druhé světové válce
15.
Evropa a hospodářská pomoc
16.
Realizace Marschallova plánu a vznik OEEC
17.
Rada Evropy
18.
Pokusy o bezpečnostní integraci
19.
Západní unie jako slabý odvar. Vznik NATO
20.
Francie a její protinávrh
21.
Zločin 30.srpna a geniální britské řešení
22.
Zpět do počátku 50. let - Schumanův plán
23.
Podoba ESUO
24.
Messinská jednání
25.
Římské smlouvy: vznik Euroatomu a EHS
26.
Situace před sloučením
27.
Euroatom
28.
Evropské hospodářské společenství
29.
EFTA
30.
Další pokus Francie o bezpečnostní integraci
31.
Lucemburský kompromis
32.
Rozšiřování
33.
Vznik EU a Maastrichtský chrám
34.
Ratifikace Smlouvy o EU
35.
Další rozšiřování
35.1
Pětadvacítka

Úryvek

„Myslitelé období novověku
Imanuel Kant
Traktát O věčném míru můžeme považovat za typické novověké utopické dílo, Kant jej napsal formou připomínající právní normu, ústavu. Dílo je děleno do oddílů a článků. Mimo ustanovení, která se týkají zahraničních vztahů evropských států a jejich mírové koexistence, se Kant věnuje i pol. systémům, které nejvíce svědčí mírovému uspořádání. Takovým systémem jsou republikánské reprezentativní režimy. Claude Henri de Saint-Simon
inspirace u tradičních myslitelů (Castel de Saint- Pierre)

Předchůdci moderní evropské ideje
Spojené státy evropské mají již jiný nádech než ve spisech vévody ze Sully ze 16. století. V tomto období lze nalézt základní principy na kterém byla budována moderní evropská idea: reprezentativní demokratická vláda, jádrem integrace měla být Francie, Německo, případně Velká Británie, východ je oproti tomu vnímán jako dočasně nezpůsobilý pro sjednocovací procesy. Mezi myslitele 19. století je možno uvést: Conrada Friedricha von Schmidt-Phiseldecka, Victora Huga, Ludwiga Börne, Josepha Proudhona aj.
Krize první světové války pak přenesla myšlenku evropské jednoty zpět od filosofů k politikům. Spojené státy evropské se zdály být na dosah ruky.
Meziválečné období a spor integračních přístupů
Pro moderní evropskou ideu je příznačný střet teoretických přístupů, cest, jakými se má evropské sjednocení ubírat. Odborně se tyto cesty, předpoklady sjednocení nazývají integrační paradigmata. Můžeme mluvit o nadnárodním (supranacionálním) paradigmatu a paradigmatu mezivládním (intergovernmentální). Zatímco prvé usiluje o co nejužší integraci, a to postoupením částí státní suverenity; mezivládní paradigma vychází z konceptu nedotknutelnosti státní suverenity a rovnosti jednotlivých států.
Supranacionální paradigma předpokládá vznik orgánu, či organizace, která bude spravovat postoupené pravomoci a suverenitu jednotlivých účastnických států a na jejich
základě bude též rozhodovat i ve věcech vnitřních záležitostí jednotlivých států. Rozhodnutí mohu být státům vnucena a mohou být realizována i proti vůli států, jich se týkají. Toto odmítá mezivládní paradigma, státy na základě mezivládního paradigmatu vystupují nezávisle a rovnoprávně, nelze jim proti jejich vůli něco vnutit.

Členění nadnárodního paradigmatu
Supranacionální paradigma zná dvě metody, nástroje, jak dosáhnout cíle sjednocení:
federalistickou metodu a metodu neofunkcionalistickou. Obě metody se vyvíjely v čase, zatímco vrchol federalistických snah je příznačný pro meziválečné období, neofunckionalisté se začínají prosazovat až po druhé světové válce.

Federalisté vs. Neofunckionalisté.
Federalistická metoda předpokládá eliminaci národních států, a to výstavbou formálních politických institucí. Tyto instituce mají nahradit národní státy a jejich mocenská
centra. Cílem federalistů je něco jako evropská federace, či spojené státy evropské. Již myslitelé od 16.století s tímto pojmem nějakým způsobem pracovali, takže je patrné, že federalistická metoda sjednocování je jedna z nejstarších. Oproti tomu je metoda neofunkcionalistická relativně mladá. Byla zformulována v 60. letech 20. století,
v souvislosti s definitivním úmrtím samostatné federalistické metody. Neofunkcionalisté odmítají neuvážené postupování státní suverenity nějakému nově a uměle vytvořenému centru. Dle nich je takový přístup nereálný. Pokud se stát vzdává své suverenity, musí se
mu to vyplatit. Přecházení státní suverenity na nadnárodní těleso se musí dít postupně, a to od
nejnižších a nejméně důležitých oblastí. Neofunkcionalisté své tvrzení opírají o hypotézu, že
integrace v určité oblasti vyvolá postupně nutnost integrace v ostatních oblastech - princip přelévání (spillover).“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3213
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse