Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Dějiny práva s státu Evropských zemí a USA

Dějiny práva s státu Evropských zemí a USA

Kategorie: Historie, Politologie, Právo

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o studijní materiál přibližující vývoj práva v historii lidstva od starověku až po 20. století. Zahrnuty jsou nejen historické státní útvary, ale i současné podoby států.

Obsah

1.
Rané dějiny práva:
2.
Právní dějiny starověkých států
a) Mezopotámie:
b) Egypt:
c) Izrael:
3.
Právní dějiny starověkého Řecka:
a) Sparta:
b) Athény:
4.
Právní dějiny Byzance, stát a církev, poměr státu a církve, kanonické právo:
a) Rané období (565-610):
b) Středobyzantské období (610-867):
c) Vrcholné období (867-1025):
d) Úpadek říše (1025-1453):
e) Církevní právní dějiny:
5.
Právní dějiny na Apeninském poloostrově:
6.
Stát a prameny práva u Germánů a Franků:
a) Vizigóti:
b) Vandalové:
c) Burgundi:
d) Ostrogóti:
e) Langobardi:
f) Sasové, Anglové a Jutové:
g) Frankové:
7.
Právní dějiny Svaté říše římské ve středověku:
8.
Právní dějiny Svaté říše římské v novověku:
9.
Německé právní dějiny v 1 a 20. stol.:
10.
Právní děiny Nizozemí:
11.
Anglické právní dějiny do 17. stol.:
12.
Anglické právní dějiny v 17. stol.:
13.
Právní dějiny Velké Británie do 20. stol.:
14.
Právní dějiny Francie ve středověku:
15.
Právní dějiny Francie v novověku:
a) Velká francouzská buržoazní revoluce:
b) Napoleonovy kodifikace:
16.
Právní dějiny Francie v 19. a 20. atol.:
17.
Právní dějiny amerických kolonií, vznik USA:
a) Z koloniálního zákonodárství:
b) Sjednocovací snahy osad před válkou za nezávislost:
18.
Právní dějiny USA do 20. stol.:
19.
Právní dějiny Ruska do absolutismu:
20.
Rusko od absolutismu do počátku stol.:
21.
Revoluce v Rusku, totalitní sovětský stát:
a) Sovětské právo, neúspěch sovětského modelu:
b) Občanské právo
c) Rodinné právo
d) Pracovní právo
e) Pozemkové a kolchozní právo
f) Trestní právo

Úryvek

"Právní dějiny na Apeninském poloostrově:
-od r. 476 do druhé pol. 19. stol. zůstala Itálie nejednotnou, hospodářsky i politicky roztříštěnou zemí, která byla po celá dlouhá staletí ovládána cizozemci, zejména Byzantinci, Normany, Němci, Španěly a Francouzi;
-r. 476 svrhl Odoaker posledního římského císaře Romula Augustula, r. 488 vtrhli do země Ostrogóti pod vedením Teodoricha(do r. 554), byzanticni v krvavých válkách Ostrogóty porazili a většinu poloostrova měli r. 554 pod kontrolou(zavedena zde platnost justiniánských kodifikací), ale již r. 568 vtrhli na polostrov ze severu germánské kmenyLangobardů a dobyly podstatnou část severní a střední Itálie, kolem pol. 7. stol. pod vládou Byzance už jen některé části na jihu poloostrova, Benátky, Ravennu(sídlo byzantské správy), tzv. vévodství římské; v oblasti Říma upevňoval své panství římský biskup-papež, aby nakonec za pomoci franských králů se ho r. 756 zmocnil jako světský pán=vznik papežského státu(udržel se až do 70. let 19. stol.), v letech 773-774 likvidace langobardského panství Karlem Velikým;
-typický byl velký rozmach církevního majetku, biskupové hráli významnou úlohu ve správním aparátu;
-města jako centra obchodu a řemesel se v Itálii rozvinula dříve než v ostatní Evropě díky dvěma faktorům: 1)v Itálii nedošlo k úplnému znevolnění sedláků(díky dokonalému chaosu, který v Itálii vládl díky cizím vpádům-Arabové, Uhři, vévodové z Burgundska a Provence…), 2)výhodná geografická poloha poloostrova;
-již v 10. stol. boj měšťanů proti feudálním pánům, ve 13. stol. se velcí feudální pánové usazují ve městech a podílejí se na jejich hospodářské prosperitě i politické správě;
-italská města byla samostatnými státy, v 15. stol. např velká expanze Benátek, které si podrobily Veronu, Vicenzu, Bresciu, Ravennu…; některá města měla i četné zámořské državy(ostrovy ve Středozemním moři, přístavy v Přední Asii apod.);
-všechny italské městské státy měly republikánskou formu zřízení(někde v čele státu 50ti-100 členná rada, jinde např. v Benátkách či Janově jediný dóže);
-v době největšího rozmachu měla benátská republika tyto vrcholné vládní a správní orgány: Velká rada(zákonodárný sbor), Senát(řídil zahraniční politiku, finance a obchod), Rada deseti(dozírala na chod městské správy), Rada čtyřiceti(soudní orgán), tzv. signoria tvořená dóžetem(hlava výkonné moci) a Malou radou;
-italská města měla i samostatné právní řády-tzv. statuty;
-snaha postglosátorů a jiných o vytvoření tzv. obecného práva(ius commune) kombinací římských a kanonických norem s normami městských statutů;
-od r. 1130 na jihu Itálie a na Sicílii normanský stát Království obojí Sicílie;
-r. 962 korunován Ota I. na císaře římského za pomoc papeži proti jeho vazalům, Ota I. si podrobil severní i střední Itálii, on ani jeho nástupci však nedokázali dobýt jižní část poloostrova;
-pokusy Friedrich I. Barbarossy dobýt Itálii rovněž zkrachovaly(r. 1155 se ještě nechal korunovat papežem na císaře, r. 1176 utrpěl poblíž Milána těžkou porážku a z Itálie odešel)=Itálie se stává prakticky nezávislou na Svaté říši římské…;
-r. 1268 se Království obojí Sicílie zmocňují Anjouovci a vytváří z něj Neapolské království, r. 1442 se pánem tohoto území stává dynastie aragonská;
-ve 13. a 14. stol. prožívá velký boom Florentská republika(suverénními pány se tu stávají příslušníci rodu Medici);
-venkovské obyvatelstvo se v severní a střední Itálii zbavilo nevolnictví, na jihu se však feudální formy exploatace udržely velmi dlouho do nové doby;
-16. a 17. stol. dobou úpadku celé Itálie(hospodářská a politická roztříštěnost, přesun obchodních cest díky zámořským objevům); od konce 15. stol. boj o hegemonii mezi Španělskem a Francií, na konci 16. stol. Itálie kromě papežského státu, Benátek a Savojska španělskou provincií;
-právo statutární=právo městských států: nejstarším pramenenem práva obyčeje(vliv Lombardů); breve-přechodná forma mezi obyčejem a zákonem(psaný normativní akt městského zákonodárného orgánu); dále zákony;"

Poznámka

Práce je nepřehledná.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera8775
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse