DekameronKategorie: Evropská literatura od 20. století

Typ práce: Obsahy a rozbory děl

Škola: Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25, Praha 8

Charakteristika: Práce obsahuje stručný rozbor díla Dekameron od Boccaccia, práce je vhodná k přípravě na maturitu z ČJ.

Obsah

1.
Autor
2.
Dílo
3.
Postavy
4.
Téma
5.
Vypravěč
6.
Popis děje
7.
Kompozice
8.
Jazykové prostředky
9.
Současné adaptace
10.
Hodnocení
11.
Úryvek
12.
Zdroje

Úryvek

"Autor: Giovanni Boccaccio – Byl to italský básník a novelista. Narodil se 16. 7. 1313 jako nemanželský syn zástupce florentského bankovního domu Bardiů. Jeho otec věnoval Boccacciově výchově a vzdělání velkou pozornost, umožnil mu přístup na neapolský královský dvůr, kde měl možnost setkat se s řadou vzdělanců. Vystudoval práva na neapolské univerzitě. Je považován za zakladatele italské umělecké prózy a renesance. Psal italsky a latinsky. Jeho próza se stala vzorem italského literárního jazyka. Ovlivnil Jeho nejvýznamnějším dílem je Dekameron, který napsal v letech 1348 – 1353. V knize je patrný vliv renesance, vyznačující se optimismem a především racionalitou. Autor se vysmívá pokrytectví, pověrčivosti a prosazuje humanismus. Čas vyprávění se shoduje s reálným časem, což v té době nebylo pro literaturu typické. Církev toto dílo odsoudila na tridentském koncilu a ve své době bylo zakázáno. Další díla tohoto autora jsou: Milostná poezie, Fiesolské nymfy, Fiammetta, Život Dantův, O příbězích slavných mužů, O rodokmenech pohanských bohů. Zemřel 21. 12. 1375.
Hlavní postavy: Hlavními postavami je 10 mladých lidí , 7 žen a 3 muži – Pampinea, Fiamnetta, Filomena, Emilia, Lauretta, Naifile, Elisa, Pamfilo, Filostrato a Dioneo, kteří vyprávějí příběhy na určitá témata. Postavy nelze blíže charakterizovat, nevyplývá to z kontextu. V jednotlivých novelách pak jako hlavní hrdinové vystupují měšťané, rytíři, duchovní, jeptišky, řemeslníci, sedláci, vznešené dámy, králové, služebníci, v příbězích o lásce nebo o tom, jak svou vychytralostí někoho přelstili.
Doba a místo děje: Děj se odehrává v roce 1348 na venkovském sídle blízko Florencie v Itálii.
Téma: Tématem je život deseti lidí během morové nákazy.
Motiv: Hlavním motivem je láska.
Vypravěč: Kniha je psána er formou.
Popis děje: Deset mladých lidí uteklo z Florencie před morem do blízkého venkovského sídla, kde se každý den schází a vypráví si příběhy. Den devátý je pod vládou Emilie, která začíná s vyprávěním. Příběh první vypráví o vdově Francesce, do které se zamilovali dva muži – Rinuccio a Alessandro. Protože jim jejich city neopětuje, rozhodne se je přelstít, a tak se jich zbavit. Vymyslí pro ně úkol, který nejsou schopni splnit, a tak má záminku je oba odmítnout. Francesca je chytrá, krásná a důvtipná. Rinuccio a Alessandro jsou oba zaslepeni láskou, ale jsou nespolehliví, bázliví a nemyslí to příliš vážně. Příběh třetí je o Calandrinovi, kterému Bruno a Buffalmacco namluví, že je těhotný, aby od něj získali jeho zděděné peníze, za které si chtěl koupit statek. V léčce jim pomáhá i mistr Simon, který ho z toho „vyléčí ҆҆ ҆. A tak příjdou díky Calandrinyho hlouposti k penězům. Calandrino je hloupý a důvěřivý. Bruno a Buffalmacco jsou vychytralí, dokáží přesvědčit lidi. Příběh čtvrtý vypráví o Angiulerrim, který není spokojen s penězi od svého otce, a tak se vydá ke kardinálovi, aby si přilepšil. Jako sluhu si vezme pijana a hráče Fortarriga. Ten prohraje všechny jeho peníze, okrade ho o šaty a koně. Navíc to vymyslel tak, že mu krádež projde. Angilerri je poctivý, ale nespokojený a důvěřivý. Fortarrigo je pijan, hráč a zloděj, je ale také vychytralý a důvtipný. V příběhu pátém opět vystupuje Calandrino, který se zamiluje do lehké holky Niccolosy, aniž by tušil, kým ve skutečnosti je. Calandrino si myslí, že Niccolesa ho také miluje, ale zatím je jí i svým přátelům jen pro smích. Když se o tom dozví Calandrinova žena Tessa, přistihne svého manžela s Niccolesou a v rozčílení ho začne bít a hádat se s ním. Calandrinovi tak z lásky zbyla jen ostuda. Calandrino je hloupý a důvěřivý. Jeho žena Tessa je přímočará, ženská od rány."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x543dbef15b9da.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Dekameron_Boccaccio.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse