Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dendrologický průzkum lesoparku v obci Úsov

Dendrologický průzkum lesoparku v obci Úsov

Kategorie: Zemědělství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá dendrologickým průzkumem lesoparku v obci Úsov Lesopark. Představuje jednotlivé dřeviny a uvádí druhy, jež jsou v lesoparku zastoupeny. Kromě počtů si všímá i mechanického porušení stromů a upozorňuje na možná nebezpečí. Velice cenná je inventarizace veškerých dřevin, jejich poškození a návrhy na zlepšení jejich zdravotního stavu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíle a úkoly
3.
Metodika
4.
Popis lokality
4.
Výsledky
4.1.
Dřevinné a bylinné zastoupení
5.
Návrhy úprav
6.
Závěr
7.
Použitá literatura
8.
Přílohy

Úryvek

"1. Metodika

V rámci biometrického měření jsem zameřila jednotlivé stromy pomocí gps navigace, změřila výšku stromu a obvod stromu v prsní výšce (130cm). Tato měření jsem provaděla následovně: Polohu jednotlivých stromů jsem měřila pomocí letecké gps navigace GPS map 96C značky Garmin. Výšku jsem zjišťovala vyrobeným klinometrem. Tato pomůcka je vyrobena z papíru. Ke změření výšky stromu je nutné určit vhodnou vzdálenost tak, aby naměřená hodnota byla v optimální poloze klinometru. (Tuto přesnou vzdálenost změříme pomocí pásma), Poté se postavíme kolmo ke stromu a zaměříme úhel tg α. Na druhé straně klinometru jsou číselné jednotky tg α, tyto údaje pak dosadíme do vzorečku.Vzoreček splečně s postupem měření najdeme v přiloze č. 2. Pro měření obvodu stromu jsem použila krejčovský metr o délce 150 cm. Tento údaj, jak už je výše zmíněno, jsem měřila od paty stromu ve výšce 130 cm. Dále jsem také u jednotlivých stromů zjišťovala jejich vady, hlavně mě zajímalo, zda má strom tahové nebo tlakové větvení, Tyto údaje jsou důležité pro celkové zjišťování zdravotního stavu dřevin. Veškeré zjištěné údaje jsou v příloze č. 1. Fotodokumentaci jsem pořizovala fotoaparátem značky Panasonic.

Pro usnadnění práce jsem si zvolila tento pracovní postup: Nejdříve jsem do mapy zakreslila veškeré cesty a menší cestičky a poté jsem si zvolila takzvané „sektory” do nichž jsem dále zakreslovala stromy. Jednotlivé sektory jsem si označila písmeny abecedy a stromy v nich jsem poté číslovala. Pro lepší orientaci v mapě jsem ji nechala takto rozdělenou. Pokud se vedle sebe vyskytovaly stejného druhy nebo dřeviny, které byly v těsné blízkosti a nedaly se jednotlivě zaměřit pomocí gps navigace, změřila jsem je jako skupinu stromů a dále jsem pak samostatně zapsala výšku i obvod. Tyto skupiny stromů jsou v seznamu označeny hvězdičkou.

K určovaní dřevin jsem použila knihu “Stromy” od Kremera. Písemnou část jsem zpracovala v programu OpenOffice Writer,Sešit OpenOffice2. Popis lokality

Zámecký lesopark se nachází ve městě Úsov na Křížové hoře poblíž zámku.
V tomto malém městě se nachází několik památek např. zámek Úsov, který v dnešní době slouží jako lesnicko lovecké muzeum,židovský hřbitov společně se synagogou, kostel sv. Jijlí a kaple sv. Rocha.

Křížová hora na niž se zkoumaná lokalita nachází, sloužila dříve jako popravčí místo. V dnešní době se lesopark využívá hlavně v letním období, jako místo konání pouťového karnevalu. Toto místo je také hojně navštěvováno pejskaři a turisty, kteří sem zavítají po návštěvě místního zámku. A hlavně z tohotu důvodu by chtěl městský úřad využít toto místo k relaxaci a odpočinku.

Lesopark má výměru 19 620 m² a vlastní ho město Úsov. Na této parcele se nachazí parket, který se využívá při pořádání letního karnevalu. Má tvar obdélníku o rozměrech: 27,72 m x 30,37 m. V těsné blízkosti jsou přistavěny i dva malé objekty, které slouží jako úschova materiálu pro již zmiňvaný karneval a v době jeho konaní jako prodejní místo. Můžeme zde najít také dřevěný kříž s plechovým vyobrazením Krista z 50. let 20. století. Součástí tohotu pozemku je malá parcela, kterou vlastní také město a v katastru nemovitostí je uveden druh pozemku jako zahrada.

Hojně se zde vyskytují dřeviny jako jilm vaz (Ulmus laevis) , javor mléč (Acer platanoides), lípa srdčitá (Tilia cordata) a jiné. Jako podrost se zde vyskytují zejmnéna ostružiníky, roste zde i chráněná rostlina konvalinka vonná (Convallaria majalis) a invazní dřevina trnovník akát (Robinia pseudoacacia). Na stromech roste i parazitická rostlina jmelí bílé (Viscum album).


3.Výsledky měření

Na zkoumané lokalitě jsem zaměřila 303 stromů. Z toho se u 49 stromů vyskytovalo tlakové větvení a u 35 stromů tahové větvení. V seznamu stromů jsou uvedeny pod značkami: V-tlakové větvení a U-tahové větvení.

Tahové větvení

U tahového větvení sousední větve svírají tupější úhel a nezarůstají kůrou. Proto nejsou tolik nebezpečné. "

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, grafy a obrázky. Přílohy tvoří cca 10 stran. Čistý text je cca 18 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24020
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse