Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Destilace - laboratorní protokol

Destilace - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Protokol z chemie se zabývá destilací. Po krátké teorii práce řeší destilaci vody obarvené manganistanem draselným. Stručně vypisuje pomůcky a chemikálie, postup a vypracování a vše zakončuje závěr.

Obsah

1.
Teorie
2.
Úkol č. 1
2.1.
Pomůcky
2.2.
Chemikálie
2.3.
Postup
2.4.
Vypracování
2.5.
Závěr

Úryvek

"TÉMA : DESTILACE

TEORIE: Destilace je dělící metoda směsí založení na rozdílném bodu varu jednotlivých složek směsi. Provádí se dvěma způsoby:
a) za normálního tlaku
b) za sníženého tlaku
Kapalné složky směsi se zahřejí, aby přešly do plynného skupenství, v chladiči se převedou zpět na kapalné skupenství a jímají se. Je logické že napřed budou destilovat ty složky , které mají nejnižší bod varu.

ÚKOL Č. 1 : DESTILACE VODY OBARVENÉ MANGANISTANEM DRASELNÝM

POMŮCKY: frakční baňka, teploměr, vodní chladič, kuželová baňka, stojan, síťka, držáky, žíhací kruh, hadičky , lžička, zátky, křížové svorky
CHEMIKÁLIE : krystalický KMnO
POSTUP: Sestavíme destilační aparaturu.Frakční baňku naplníme 100 cm vody a přidáme 1g KMnO a rozpustíme. Baňku u zavřeme zátkou, kterou prochází teploměr a zapojíme na chladič. Zahřejeme frakční baňku a předestilujeme asi polovinu objemu ve frakční baňce.Aparaturu necháme vychladnout a potom rozebereme.V okamžiku ,kdy začne destilovat první kapka, poznamenáme si teplotu.
VYPRACOVÁNÍ: 1) Sestavení destilační aparatury
2) Destilace začala při teplotě 99,4 °C
3) Teplota vody nebyla 100 °C protože voda byla obarvená manganistanem draselným, který má jinou hranici bodu varu

ZÁVĚR: Uplatňuje se v chemickém průmyslu například při zpracování ropy či v potravinářském průmyslu při výrobě pálenky - destilátů."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5092d32b3afcf.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Destilace_lab_protokol.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse