Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Destilace skalice modré - laboratorní protokol

Destilace skalice modré - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Laboratorní protokol zaznamenává proces destilace skalice modré. Jsou zde vypsány použité pomůcky a chemikálie a obsažen postup práce. Nechybí nákres celého procesu. Na závěr jsou uvedeny výsledky.

Obsah

1.
Pomůcky
2.
Chemikálie
3.
Postup
4.
Nákres
5.
Závěr

Úryvek

"Pomůcky: frakční baňka, kádinka, alonž, chladič, teploměr, trojnožka, síťka s azbestem, kahan, držáky, 2 stojany, střepy, odměrný válec
Chemikálie: skalice modrá (CuSO4), voda (H2O)

Postup: - sestrojíme aparaturu
- do frakční baňky dáme pár střepů a nalijeme 50ml CuSO4
- zapíšeme čas začátku zahřívání
- kontrolujeme, kdy se objeví první kapka H2O
- po vypaření CuSO4 vypneme přívod vody a plynu
- získanou vodu změříme v odměrném válci"

Poznámka

Součástí práce je nákres o rozsahu cca 1/3 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x507328a0e6b0c.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Destilace_skalice_modre_protokol.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse