Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Determinismu či svobodná vůle? - esej

Determinismu či svobodná vůle? - esej


Kategorie: Psychologie, Humanitní - ostatní

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o esejovitou práci, která je reflexí knihy od J.R. Searla Mysl, mozek a věda. Autor se zaměřil pouze na jediný aspekt knihy, který jej nějakým způsobem motivoval k vlastním úvahám - problém determinismus versus svobodné vůle.

Obsah

1.
Úvod
2.
Determinismus - důkaz nedokazatelnosti jak determinismu tak svobody vůle
3.
Shrnutí
4.
Literatura

Úryvek

" Na svých přednáškách jste tvrdil, že osoba, které by dokázala (vyvrátila) existenci svobodné vůle, by si tím „zadělala“ na Nobelovu cenu - bylo to nejen vtipné ale i pravdivé. Jde o to, že z běžného fyzikalistického světa konce XX. století nelze tento problém řešit.
Jak člověk může dokázat, že má svobodnou vůli? Představte si, že jste v oné Platónově jeskyni uvězněn a jediné, co můžete činit, je pozorovat ony stíny na protější stěně. Dejme tomu, že jeden ze stínů je na té stěně relativně delší dobu a vy se s ním ztotožníte, „vplynete“ do něj, stanete se jím ... A teď si představte, že v celém vašem životě jste jen hlavní postavou jedné z mnoha her společnosti ... v té roli (jednoho stínu, s kterým vám bylo dáno ztotožnit se) máte napsáno, že se narodíte, budete žít a nakonec zemřete ... a mimo jiné budete při tom dostávat myšlenky ... i ty, které vám budou říkat, že máte možnost volby, že máte špatné svědomí, protože jste volil v rozporu se svými hodnotami ... myšlenky, že máte svobodnou vůli a osud je ve vašich rukou.
Můžete dokázat, že nehrajete nějakou takovou roli s danou partiturou, přičemž vaše vlastní ego je jen „netečný divák“ jako ony spoutané duše v Platónově jeskyni, bez možnosti vlastního pohybu, bez možnosti ovlivnit cokoli „ze sebe“, pouze s posláním zahrát bez chyby danou partituru?"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x45bc8219a7a4d.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Determinismus_svobodna_vule.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse