Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Děti s mentální retardací

Děti s mentální retardací

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá mentální retardací u dětí. V úvodu je pojem mentální retardace charakterizován a je uvedeno základní členění. Dále se práce věnuje příčinám vzniku mentální retardace a výchově a socializaci takto postižených. Závěr pak pojednává o pseudooligofrenii, subnormální inteligenci a demenci.

Obsah

1.
Základní vymezení
2.
Členění
2.1
Oligofrenie
2.2
Imbecilita
2.3
Idiocie
3.
Příčiny vzniku mentální retardace
3.1
Geneticky podmíněná retardace
3.2
Následek působení škodlivých vnějších faktorů
3.3
Biologické faktory
4.
Výchova a socializace mentálně retardovaných
4.1
Mentálně postižené dítě a sourozenci
4.2
Základní techniky učení
5.
Pseudooligofrenie
6.
Subnormální inteligence
7.
Demence

Úryvek

„4.Výchova a socializace mentálně retardovaných

Nezralá osobnost mentálně postiženého dítěte je charakteristická nedostatkem iniciativy, pasivitou, nesamostatností, nadměrnou a dlouho trvající závislostí, zvýšenou sugestibilitou a na druhé straně nedostatečně vyvinutým sebeovládáním, převahou impulzivních a primitivních reakcí. Jeho schopnost učení je snížená. Z tohoto důvodu se slabomyslnému dítěti většina situací jeví jako neznámé, na které reaguje často primitivní obrannou reakcí. Negativní vliv má také jeho citová nezralost, nedostatečná diferenciace citových prožitků a reakcí, neadekvátnost citů vzhledem k podnětům a egocentrické prožívání. Mentálně retardované dítě vyrůstá ve změněných podmínkách. Vědomí mentálního postižení poznamená postoj a chování matky i ostatních členů rodiny. Na základě pečlivého vyšetření je třeba rodinu informovat o základních skutečnostech, jako je prognóza vývoje jejich dítěte, jeho možnosti a reálné předpoklady. Mentálně zaostalé dítě je více izolováno od běžného sociálního prostředí. Reakce dospělých i dětí na takové dítě nepodněcují jeho sociální aktivitu. Oligofrenní dítě není schopné se začlenit do kolektivu zdravých dětí. Nepochopí požadavky, které se na něj kladou, nerozumí pravidlům hry, a proto jej nerespektuje a hru kazí. Často se chová agresivně, je dráždivé a negativistické. Vzhledem k obtížnosti adaptace na jakoukoli změnu, vyžaduje přesné dodržování postupů. Odchylku nese nelibě a reaguje výbuchem. Zdravé děti jeho chování nerozumí a proto je odmítají. Stejná bývá reakce sourozenců v rodině.
Mentálně postižené dítě a sourozenci
Mentáně postižené dítě, by rozhodně nemělo vyrůstat v rodině jako jedináček. Rodiče si však o situaci s více dětmi myslí, že se tak nemohou výchově postiženého dítěte plně a intenzivně věnovat. Ale rodiče nikdy nemohou dát postiž. dítěti to, co bratr nebo sestra.
Navíc není nejlepší řešení, jestli postižené dítě zůstane osamocené - jak pro dítě tak pro rodiče. Pokud je to ze zdravotních důvodů možné a není-li nebezpečí, že i další dítě bude postižené, doporučují lékaři a psychologové brzy po narození prvního dítěte dítě druhé. Nerozhoduje, svěří-li postižené dítě do péče ústavu nebo je vychovávají doma. Stresy a deprese, které nastávají po narození a v průběhu života postiženého dítěte rodičům, se zmírňují právě po narození dítěte zdravého a normálního. Jestliže se postižené dítě narodí až po dítěti normálním, je nebezpečí, že si matka (ta zvláště) vytvoří k postiženému dítěti zvláštní citový vztah. Spojí se tak soucit a vrozené mateřská láska proti staršímu zdravému dítěti. To je proto někdy zatlačeno do pozadí. Je zřejmé, že žádná matka by tento případ nepřipustila, ale tento jev se nevyskytuje v rodině s postiženým dítětem ojediněle. Žárlivost starších sourozenců, je-li věkový rozdíl mezi nimi malý, je věc běžná a prokázaná. Jsou děti, které narození mladšího sourozence těžce nesou a může tak dojít k tomu, že se se sourozencem v rodině nikdy plně nesmíří. Narození mladšího sourozence může způsobit nepříznivý zásah do života staršího dítěte, zvláště, když je mentálně postižené. Toto dítě může v životě získat pozici, při které i silně naruší celkovou rovnováhu rodiny."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3276
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse