Deviace

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V první části práce se autor věnuje obecným informacím o deviacích a uvádí základní teorie deviantního chování. Druhá část se pak zabývá konkrétními projevy z okruhu sociálních deviací (například alkoholismus, drogy, vandalismus nebo prostituce).

Obsah

1.
Úvod
2.
Čtyři základní teorie deviantního chování
3.
Okruh sociální deviace
3.1
Deviace sociální
3.2
Deviace primární a sekundární
3.3
Chování protispolečenské
3.4
Alkoholismus
3.5
Hnutí abstinentské
3.6
Prohibice
3.7
Chování aberantní
3.8
Drogy
3.9
Parazitismus sociální
3.10
Homosexualita
3.11
Promiskuita
3.12
Prostituce
3.13
Sebevražda
3.14
Vandalismus
3.15
Kriminalita
3.16
Delikvence
3.17
Sankce
3.18
Resocializace
3.19
Stigmatizace

Úryvek

„P r o h i b i c e - (z lat. prohibere = zakazovat, zdržovat) - zákaz výroby a prodeje zejm. alkoholických nápojů.
První zprávy o účincích p. byly pozitivní: poklesla zločinnost, vyprazdňovaly se věznice, ubylo opilých na ulicích, utužil se rodinný život, zlepšily se celkové zdravotní, soc. a mravní poměry. Avšak v poměrně krátké době se dostavily rozporuplné nebo záporné vlivy, zejm. ve městech: tajné pálení, pašování alkoholu, vznik rozličných gangů a mafie. P. nakonec problémy související s alkoholem nevyřešila. Díky černému trhu se pilo dále a jedincům trpícím alkoholismem ve smyslu choroby byla prakticky znemožněna účinná léčba.
V současné době p. oficiálně existuje v některých arabských zemích a v některých státech Indie. Třebaže se islámský model p. oceňuje jako unikátní jev (díky staleté indoktrinaci se tu vcelku pije méně než v jiných kulturách), ani zde se nepodařilo pití alkoholu úplně zabránit. Obecně se potvrdilo, že v zemích, kde je pití alkoholu rozšířeno a kde je poměrně lehké vyrábět alkohol doma (nebo jej pašovat odjinud), nejsou drastická opatření prohibičního typu vhodným řešením.

C h o v á n í a b e r a n t n í - (z lat. aberrare = odchýlit se) - jedna z forem deviantního chování. Termín ch.a. se někdy používá synonymicky pro označení delikventního chování, což však s-gicky není úplně přesné. Ch.a. označuje chování, které po porušuje některou soc. normu nebo skupinu norem, avšak sama platnost, validita normy není aberantem zpochybňována. Aberant si uvědomuje, že narušuje normu, která platí a jejíž platnost sám uznává. Podle Mertona poukazuje ch.a. na rozpor mezi kult. předepsanými a přípustnými soc. aspiracemi a způsoby jejich uskutečňování.

D r o g y - (z něm. Droge, to převzato z fr. drogue, to z arab. durana, jež je z perského dara = léčivo) - jakékoliv látky, které u osob užívajících je periodicky či kontinuálně vyvolávají stav tělesné či psych. závislosti. Libovolná psychotropní látka se může opakovaným užíváním stát d.. Objevují se stále nově a nové látky, na něž si jedinec může vypracovat závislost. Drogová závislost je definována staticky jako stav, nikoliv tedy jako "sklon, touha či nutkání" požívat psychotropně působící látky. To je však dnes již pokládáno za nedostatek. Vedle tohoto vymezení existují i další, operacionálně vymezené termíny, jejichž hodnota je závislá na přesném definičním vymezení toho kterého autora, např. "užívání, zneužívání, nadužívání" (úzus, abúzus, misúzus). V rozsáhlé literatuře jsou konstatovány závislosti na téměř veškerá psychofarmaka - problematika návykového chování je tedy značně široká
World Health Organization navrhla tuto klasifikaci drogové závislosti:
l. alkoholo-barbiturátový typ: vedle nejčastějšího alkoholu se vytváří návyk na "úzkost rozpouštějící" látky, tj. anxiolytická sedativa, např. diazepam či meprobamat;
2. amfetaminový typ: d. s excitačním účinkem;
3.kanabisový typ, tj. d. získávané z rostliny konopě seté, např. hašiš a marihuana;
4, kokainový typ;
5.halucinogenní typ: např. mescalin, LSD;
6.opiátový typ: opium a alkaloidy, např. Alnagon, kdy se závislost vytvoří učinkem tišení bolestí;
7. solvenciový typ (tzv. "sniffing"): charakteristický čicháním prchavých látek (toluenu, acetonu apod.);
8. tabakismus;
9. kofeinismus.“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3277
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse