Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Diagnostika ve speciální pedagogice

Diagnostika ve speciální pedagogice

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje diagnostice ve speciální pedagogice. Uvádí pojetí a význam diagnostiky v oboru speciální pedagogiky. Zde sleduje lékařskou část diagnostiky, psychodiagnostiku, sociální diagnostiku i speciálněpedagogickou část diagnostiky a její rozdíl oproti diagnostice ve speciální pedagogice. Následně podrobně zkoumá používané diagnostické metody, a to jak klinické, tak i testové metody. V tématu hlavních oblastí diagnostiky ve speciální pedagogice se zaměřuje na diagnostiku motorických schopností a laterality, konkrétně se zabývá motorikou.

Obsah

1.
Pojetí a význam diagnostiky v oboru speciální pedagogiky
1.1.
Lékařská část diagnostiky
1.2.
Psychodiagnostika
1.3.
Sociální diagnostika
1.4.
Speciálněpedagogická část diagnostiky
1.5.
Rozdíl mezi speciálněpedagogickou diagnostikou a diagnostikou ve speciální pedagogice
1.6.
Dělení diagnostiky
1.7.
Význam diagnostiky pro speciálněpedagogickou praxi
2.
Diagnostické metody v oboru speciální pedagogiky
2.1.
Klinický a testový přístup v oblasti diagnostiky ve speciální pedagogice
2.1.1.
Klinické a testové metody
2.1.2.
Standardizované a nestandardizované testy
2.2.
Přehled základních klinických metod v diagnostice speciální pedagogiky
2.2.1.
Pozorování
2.2.2.
Rozhovor
2.2.3.
Anamnestické metody
2.2.4.
Analýza výsledků činnosti
2.3.
Psychometrické vlastnosti diagnostických testových metod
2.4.
Ostatní diagnostické metody a možnosti jejich uplatnění
2.4.1.
Diagnostické zkoušky
2.4.2.
Kazuistika
3.
Hlavní oblasti diagnostiky ve speciální pedagogice
3.1.
Diagnostika motorických schopností a laterality
3.1.1.
Motorika
3.1.2.
Diagnostika vývoje motoriky
3.1.3.
Diagnostika jemné motoriky
3.1.4.
Diagnostika sebeobslužných činností
3.1.5.
Diagnostika grafomotoriky a kresby

Úryvek

"1.Pojetí a význam diagnostiky v oboru speciální pedagogiky

Diagnostika = obecně je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik a jejich vzájemných vztahů a souvislostí. Výsledkem tohoto poznání je diagnóza.
V oboru spec.ped.se týká zdravotně znevýhodněného nebo zdravotně postiženého jedince, jeho osobnosti, možností jeho výchovy a vzdělání → je důležitým východiskem další odborné péče o jedince. Snaží se zjistit příčiny možných vývojových odchylek.

Lékařská část diagnostiky - má primární postavení → odb.lékař stanoví druh a závažnost zdravotního postižení a navrhne léčebný postup
- zabývá se tedy patologií
- na základě diagnózy je navržena terapie (sleduje buď úplné vyléčení nebo úpravu zdravotního stavu tak, aby byl slučitelný se životem)
- cílem je tedy uzdravení nebo zlepšení či zamezení zhoršení zdravotního stavu

Psychodiagnostika - zaměřuje se na stanovení diagnostiky (tj.psychického stavu jedince) podle cíle, kterým může být:
 určení stupně vývoje
 zjištění příčin odchylky vývoje od věkové normy
 zjištění individuálních zvláštností osobnosti
 zjištění příčin, podstaty a podmínek individuálních odchylek
 stanovení prognózy nebo predikce
- kromě patologických procesů je zaměřena i na zjištění normálních charakteristik jednotlivých psychických složek osobnosti a zabývá se jejich popisem a tříděním
- psycholog se zaměřuje na psychické vlastnosti, procesy a stavy včetně postoje k vlastnímu zdravotnímu postižení a na kvalitu a formu interakce mezi jedincem a jeho sociálním prostředím

Sociální diagnostika - zaměřuje se na údaje týkající se:
 rodinné a osobní anamnézy
 funkčnosti rodiny, event.náhradní rod.péče či instituce
 sociálních vztahů v rámci užšího sociálního prostředí
 sociálních vztahů se širším sociálním prostředím
- provádí ji pracovník instituce, která má jedince ve své péči (PPP, SPC...)
- cílem je zhodnocení a posouzení vlivů sociálního prostředí (výchovy, postojů a vztahů)na utváření osobnosti jedince se zdravotním postižením"

Poznámka

Psáno heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13111
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse