Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dialektologie - maturitní otázka

Dialektologie - maturitní otázka


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato otázka definuje dialektologii a její typy. Zmiňuje počátky této vědy u nás a věnuje se zeměpisným a zvláštním nářečím.

Obsah

1.
Definice
2.
Statická dialektologie
3.
Historická dialektologie
4.
Počátek české dialektologie
5.
Dialekt (nářečí)
5.1
Nářečí zeměpisná (lidová)
5.2
Nářečí zvláštní (patří sem slang a žargon)

Úryvek

“Dialekt (nářečí)
- mluva nějaké jednotky jazykové, jedince nebo skupiny jedinců, vsi, kraje, země
- řadu dialektů, které mají společné znaky, shrnujeme ve větší celek, zvaný jazyk
- rozlišujeme tedy dialekty českého jazyka neboli české, polského jazyka neboli polské atd.
- dialekt = část jazyka
a) nářečí zeměpisná (lidová)
- na větším nebo na menším území u lidí různých společenských tříd, různého povolání, t.j. liší-li se mluva kraje A od mluvy kraje B v jevech a, b, c atd., shledáváme tyto rozdíly skoro u všech obyvatelů, kteří v oněch krajích vyrostli a trvale bydlí
b) nářečí zvláštní (patří sem slang a žargon)
- vyskytují zpravidla u lidí stejných společenských tříd, vrstev, stavů nebo povolání a nazývají se proto také společenské
- tyto sociální dialekty se tvoří z hotových dialektů zeměpisných nebo z jazyka spisovného, např. zkracováním a jiným hláskovým komolením slov, přetvořováním slov příponami obvyklými u jiných slovních skupin (pražs. Karlák = Karlovo náměstí), užíváním běžných slov v neobvyklém významu (5=koule, bajle) a konečně vymýšlením nových slov místo ustálených názvů"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48030296d75e9.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Dialektologie.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse