Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Difúze a osmóza - laboratorní protokol

Difúze a osmóza - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Protokol rozpracovává téma difúze a osmózy. První úkol řeší problematiku květního diagramu. Obsahuje stručnou teorii, vypisuje pomůcky potřebné k práci, popisuje postup práce a vše shrnuje v závěru. V dalším úkolu se řeší příčný řez semeníkem. Třetí úkol se zabývá pozorováním tyčinky a v posledním úkolu pozorujeme pylová zrna za mokra a za sucha. Ve všech těchto úkolech je vypsán postup, pomůcky a závěr.

Obsah

1.
Úkol č. 1
1.1.
Teorie
1.2.
Pomůcky
1.3.
Postup
1.4.
Závěr
2.
Úkol č. 2
2.1.
Pomůcky
2.2.
Postup
2.3.
Závěr
3.
Úkol č. 3
3.1.
Pomůcky
3.2.
Postup
3.3.
Závěr
4.
Úkol č. 4
4.1.
Pomůcky
4.2.
Postup
4.3.
Závěr

Úryvek

"TÉMA: DIFÚZE A OSMÓZA

ÚKOL Č. 1: KVĚTNÍ DIAGRAM

TEORIE : Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis ) patří mezi vyšší rostliny krytosemenné (magnoliophyta), jednoděložné (liliopsida). Patří mezi amarylkovité (amaryllidaceae). Jeden list pomáhá přijímat živiny. Stonek se nazývá stvol. Listy sněženky vyrůstají okolo, čárkovité, podlouhlé.Má okvětí. Vnitřní lísky mají tvar srdíčka, mají chlorofyl. Sněženka má spodní semeník. Tyčinky vyrůstají střídavě ve dvou kruzích.
POMŮCKY: sněženka podsněžník, mikroskop, žiletka, kapátko, voda, podložní sklíčko
POSTUP : připravíme pomocný papír, na něj zakreslíme několik soustředných kružnic, na takto připravený papír sestavíme květní diagram

ZÁVĚR : Květ je pouze jeden, široký asi 3 cm, dlouhý 2-3 cm, skládá se ze 3 vnitřních lístků, které mají pod špičkou zelenou skvrnu,díky chlorofylu,
ze 3 vnějších lístků, které jsou bílé, odstálé, tyčinky jsou seřazeny ve dvou kruzích po třech a semeník je srostlý ze 3 plodolistů.
Květní vzorec: P3+3 A3+3 G(3)

ÚKOL Č. 2 : PŘÍČNÝ ŘEZ SEMENÍKEM

POMŮCKY: semeník sněženky podsněžníku, mikroskop, žiletka , podložní
sklíčko, lupa
POSTUP : zhotovíme příčný řez semeníkem, lupou prohlédneme vajíčka, vložíme do mikroskopu a pozorujeme na nejmenším zvětšení a zakreslíme

ZÁVĚR : Semeník je část květu rostlin, jedna ze součástí pestíku, která navazuje na čnělku. V semeníku jsou ukryta vajíčka. Pylovými zrny nastává opylení , po opylení oplození, které probíhá až ve vajíčku.Z něj pak vznikne semeno a ze stěn semeníku vzniká plod.

ÚKOL Č. 3: POZOROVÁNÍ TYČINKY

POMŮCKY: tyčinka sněženky podsněžníku, pinzeta, mikroskop, podložní sklíčko

POSTUP : tyčinku položíme na podložní sklíčko ,pozorujeme pod mikroskopem a zakreslíme
ZÁVĚR : Soubor tyčinek –andreaceum. Tyčinky jsou samčí rozmnožovací orgány.Skládají se z nitky a vrchní části – prašníku, který se dále skládá ze dvou prašných váčků a ty mají dvě prašné pouzdra.Na prašníku vznikají pylová zrnka.Mohou mít různé barvy, nejčastěji žlutou.

ÚKOL Č.4: POZOROVÁNÍ PYLOVÝCH ZRNEK ZA MOKRA A ZA SUCHA

POMŮCKY: tyčinka s pylovými zrnky, podložní sklíčko, mikroskop, pinzeta, médium – voda

POSTUP : a) z tyčinky vyklepeme pár pylových zrnek na podložní sklíčko, pozorujeme v mikroskopu a zakreslíme
b) na pylové zrnka kápneme kapku vody - zhotovíme preparát, pozorujeme a zakreslíme

ZÁVĚR : Pylová zrnka za sucha měla protáhlý tvar a jasně žlutou barvu, ale pylová zrnka za mokra měla kulatý tvar a žlutá barva byla světlejšího odstínu, protože zrnka nasávala vodu."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50902b249e5a9.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Difuze_osmoza_lab_protokol.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse