Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Difúze a osmóza - laboratorní protokol

Difúze a osmóza - laboratorní protokol


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město

Charakteristika: Na začátku protokol definuje pojmy difúze a osmóza a graficky znázorňuje 3 typy prostředí. První úkol se pak zabývá Traubeho váčkem, druhý úkol provádí rozbor květu prvosenky jarní.

Obsah

1.
Teorie
1.1.
Difúze
1.2.
Osmóza
1.3.
Typy prostředí
2.
Úkol č. 1
2.1.
Pomůcky
2.2.
Postup
2.3.
Závěr
3.
Úkol č. 2
3.1.
Teorie
3.2.
Pomůcky
3.3.
Postup
3.4.
Závěr

Úryvek

"TÉMA: DIFÚZE A OSMÓZA

TEORIE :1)Difúze:
- je vyrovnávání koncentrací mezi dvěma roztoky nebo mezi roztokem a rozpouštědlem, které nejsou ničím oddělené, nebo jsou oddělené permeabilní , nebo-li plně propustnou membránou jako je například filtrační papír.Difúze se děje po koncentračním spádu – tj. vždy z místa vyšší koncentrace do místa nižší koncentrace. V buňce může difúze probíhat přes permeabilní buněčnou stěnu.

2) Osmóza:
- je vyrovnávání koncentrací mezi dvěma roztoky nebo mezi roztokem a rozpouštědlem, které jsou odděleny semipermeabilní membránou ( ta propouští pouze molekuly vody nikoliv molekuly látky.Koncentrace roztoku udává jeho osmotický tlak .Platí, že čím je vyšší koncentrace , tím vyšší je osmotický tlak.Osmóza probíhá proti koncentračnímu spádu –tzn., že je voda nasávána z místa nižší koncentrace do místa vyšší koncentrace.Dochází ke změnám objemu. Čím vyšší je koncentrace, tím vyšší je savá síla.

1)Hypotonické prostředí – má menší osmotickou hodnotu. V buňkách je osmotický tlak odpovídající 0,9 % roztoku NaCl. Buňka nasává vodu, napíná se a praská.Je neživota schopná.

2) Izotonické prostředí – má stejné osmotické hodnoty
3) Hypertonické prostředí – má větší osmotickou hodnotu. Krvinka se svraští a je neživota schopná.

ÚKOL Č. 1 : TRAUBEHO VÁČEK

POMŮCKY : zkumavka, 3% - 5% roztok síranu měďnatého , krystaly kyanoželeznatanu draselného (žlutá krevní sůl)

POSTUP : do zkumavky nalijeme 3% - 5% roztok skalice modré a do něj vhodíme 1cm velký krystal (ne zpečené drobné krystalky) žluté krevní soli, krystal žluté krevní soli se pomalu rozpouští, v jeho okolí vzniká koncentrovaný roztok kyanoželeznatanu draselného, který reaguje s ionty mědi z roztoku síranu měďnatého a vytvoří polopropustnou nerozpustnou blanku kyanoželeznatanu měďnatého. Podle rovnice

Voda ze slabého roztoku síranu měďnatého proniká polopropustnou a nerozpustnou blankou kyanaželeznatanu měďnatého, zřeďuje koncentrovaný roztok žluté krevní soli,a proto se polopropustná blanka napíná až praskne, avšak v místě trhliny uvolněný roztok žluté krevní soli ve styku se síranem měďnatým vytváří ihned polopropustnou blanku, původní hnědočervený měchýřek se zvětší a jev se opakuje. Měchýřek se zvětšuje a nabývá podivných tvarů. Srovnává se s růstem buňky.

ZÁVĚR : Mohli jsme pozorovat vytváření měchýřků, které se postupně napínaly, ty poté praskaly a po styku se síranem měďnatým se znovu vytvářely nové blanky a měchýřky různých tvarů.

ÚKOL Č.2: ROZBOR KVĚTU PRVOSENKY JARNÍ ( PRIMULA VERIS L.)

TEORIE : Prvosenka jarní (Primula veris l.) patří mezi vyšší rostliny prvosenkovité (primulaceae). Je to trvalka.Listy jí vyrůstají v přízemní růžici.Mají vejčitý tvar a mohou být až 6 cm dlouhé. Květenstvím je jednostranný okolík, který nese dlouhá květní stopka. Má žláznatý chlupatý stvol dlouhý 10-20 cm.Květy mají 10-20 mm dlouhé stopky a jsou složeny z nafouklého , pětizubého kalicha, který je zelenavě žlutý.Srostloplátečná vonná koruna má válcovitou trubku delší než je kalich.

POMŮCKY : rostlinka prvosenky jarní, žiletka, lupa , pinzeta

POSTUP : Prvosenku si prohlédneme lupou, poté si připravíme pomocný papír, na něj zakreslíme několik soustředných kružnic a na takto připravený papír sestavíme květní diagram prvosenky jarní

ZÁVĚR : Prvosenka jarní má několik stopkatých květů dlouhých asi 10-20 mm. Každý květ má pětizubý zelený kalich a pěticípou žlutou korunu s dlouhou korunní trubkou.Pět tyčinek přirůstá výše nebo níže k trubce uvnitř.Uprostřed květu nelézáme svrchní kulovitě vejčitý semeník , který je složen z pěti plodolistů, jež však k sobě dokonale srůstají.
Květní vzorec: K(5) [C(5) A5] G (5)"

Poznámka

Součástí práce jsou drobná schémata.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50902f59483e6.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Difuze_osmoza_lab_protokol.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse