DinosauřiKategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s obdobím výskytu dinosaurů, jejich členěním, znaky nebo tělesnými funkcemi.

Obsah

1.
Úvod
2.
Kdo tedy byli dinosauři?
3.
Jak a kdy žili?
4.
Potrava
5.
Rozmnožování
6.
Období dinosaurů
7.
Skupiny dinosaurů
8.
Základní znaky dinosaurů
9.
Dělení dinosaurů
10.
Podnebí v juře
11.
Flóra
12.
Fauna
13.
Několik základních dinosaurů

Úryvek

"Úvod
Dinosauři žili na Zemi asi před 248 až 65 miliony let. Vyvinuli se z plazů a jejich větev dostala jméno Archosauria -vládnoucí plazi-. Jejich různorodost a počet převyšovaly naši fantazii, i dnes se nachází mnoho a mnoho nových druhů. Obývali Zemi po mnoho a mnoho miliónů let a jejich vývoj se zdál nezastavitelný. Najdnou však přišla katastrofa, která změnila celou evoluci Země a přispěla ke vzniku člověka a rozvoji savců. Co to mohlo být se dnes s určitostí neví, avšak jedna teorie je více než pravděpodobná. Ano, byl to náraz meteoritu. Jeden vesmírný poutník a co se nestalo. Náraz o nepředstavitelné síle, který vyhloubil kráter o průměru 200 km, zvedl do atmosféry tuny vodní páry a prachu, a tudíž zastínil slunce. Povrch se prudce ochladil, a tak začínalo největší vymírání organismů na Zemi. Tuto teorii potvrzují i nálezy vrstvičky pár metrů pod povrchem Země, kde se nachází iridium a popel, jenž by mohl být pozůstatkem meteoritu. Toto je však také jen teorie, a proto otázka zůstává otevřená....

Kdo tedy byli dinosauři?
Podle všeobecných představ byli dinosauři obrovskými, těžkopádně a pomalu se pohybujícími obdobami dnešních plazů. Někteří z nich sice dosahovali rozměrů i hmotností dnešní menší velryby, ale existovali i dinosauři velikostí sotva přesahující běžného kohouta. Ti byli zároveň ostražití jako pštros a rychlí jako kůň. Také vzhled dinosaurů byl velice mnohotvárný. Někteří chodili po dvou, jiní po čtyřech, někteří měli drápy, jiní kopýtka, jedni plnou tlamu hrozivých zubů, druzí byli bezzubí a někteří se dokonce pyšnili jakoby kachními nebo papouščími zobáky. Dinosauři vytvořili společenství, jehož rozmanitost si nezadá s pestrostí úspěšné třídy savců. Ti však v době před 165 miliony let na svou životní příležitost teprve čekali. Dinosauři se svou stavbou těla odlišovali od všech ostatních plazů. Někteří paleontologové je dokonce řadí do samostatné skupiny - podtřídy.

Jak a kdy žili?
Stejně jako dnešní zvířata, lišili se dinosauři způsobem života. Někteří žili společensky, ve smečkách nebo ve stádech, jiní byli samotáři. Jedni se živili rostlinami, druzí byli dravci nebo mrchožrouti. Rozdíly v jejich životním stylu podmiňovala potravní specializace, schopnost útoku nebo obrany a samozřejmě i odlišný způsob rozmnožování včetně péče o potomstvo. Dinosauři obývali Zemi po velmi dlouhou dobu. První dinosauři se objevili už v triasu před 248 miliony let a jejich vývoj byl ukončen na konci křídy tj. před 65 miliony let."

Poznámka

Součástí práce jsou ilustrace o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5089b7cc9884a.zip (193 kB)
Nezabalený formát:
Dinosauri.doc (244 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse