Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Diplomacie - přednášky

Diplomacie - přednášky

Kategorie: Historie, Politologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor přednášek postihuje dějiny diplomacie od starověku, přes středověk až po novověk. Práce zachycuje nejvýznamnější politické události, panovníky a politiky dané doby v Evropě i mimo ni. Nechybí shrnutí obou světových válek 20. století a rovněž v heslech popsaný poválečný vývoj.

Obsah

1.
Vznik diplomacie
2.
Diplomacie starověkého Řecka
3.
Diplomacie starého Říma
4.
Diplomatické zvyklosti v Byzanci
5.
Velké schizma
6.
Záchrana Byzance
7.
Vznik papežského státu
8.
Boj o investituru
9.
Papežské schizma
10.
Středověká diplomacie a diplomatické služby v Benátkách
11.
Úsilí Přemysla Otakara I. o získání dědičného královského titulu
12.
Basilejská kompaktáta
13.
Vytváření stálých zastoupení, teorie zázemí diplomacie
14.
Reformace
15.
Třicetiletá válka
16.
Úsilí Francie o hegemonii v Evropě
17.
Válka o španělské dědictví
18.
Diplomacie ve 20. a 30. letech století
19.
Válka o rakouské dědictví
20.
Diplomatická revoluce a Sedmiletá válka
21.
Boj proti revoluční Francii
22.
Císařství ve Francii
23.
Vídeňský kongres
24.
Mezinárodní vtahy v 1.pol. 19. století
25.
Krymská válka
26.
Sjednocení Itálie
27.
Sjednocení Německa
28.
Východní otázka
29.
Vznik trojspolku
30.
Vznik Dohody a cesta k 1. světové válce
31.
Mírová jednání během 1. světové války a 14 bodů prezidenta Woodrowa Wilsona
32.
Pařížská mírová konference
33.
Vznik Spojených národů a Washingtonská konference
34.
Evropská politika od Janova po Locarno
35.
Sovětské Rusko a Svaz sovětských socialistických republik
36.
Krize Versailleského systému
37.
Nástup fašismu v Itálii
38.
Nástup nacistů k moci a přípravy na válku do anšlusu Rakouska
39.
Občanská válka ve Španělsku a politika usmiřování
40.
Japonské přípravy na válku, Mandžusko
41.
Mnichovská dohoda
42.
Republika a její zánik
43.
Cesta ke vzniku 2. světové války
44.
Protifašistická koalice, konference v Teheránu a na Jaltě
45.
Vznik OSN, Postupimská konference
46.
Trumanova doktrína a Marshallův plán
47.
Německá otázka a první Berlínská krize
48.
Vznik NATO a Evropské hospodářské společenství
49.
Vznik Sovětského bloku
50.
Jednání o odzbrojení
51.
Gorbačovova přestavba a zánik SSSR
52.
Rozpad Sovětského svazu
53.
Korejská válka
54.
Vietnam
55.
Vznik státu Izraele a Arabsko-izraelské války
56.
Hnutí nezúčastněných zemí
57.
Kubánská revoluce, Zátoka sviní, Karibská krize
58.
Válka mezi Iránem a Irákem a válka v Perském zálivu
59.
Proces dekolonizace
60.
Latinská Amerika v druhé polovině 20. století

Úryvek

"23. VÍDEŇSKÝ KONGRES

- 1814-1815
- reprezentační, velké množství diplomatů a členů královských rodin - 50
- Rakousko – František I.,diplomat kníže Metternich, Rusko – Alexander I., Prusko – Fridrich Vilém III., VB – ministr zahraničí Castlereagh
- každá velmoc měla svoje představy o poválečném uspořádání Evropy, svoje cíle = nedůvěra
- Francii zastupoval diplomat Tallejrand – využíval rozporů, zdůrazňoval princip legitimity – hranice se mají vrátit na úroveň před revolucí (1792)
- VB chtěla získat potvrzení svých zisků v zámoří, chtěla rovnováhu sil, v Evropě záměry neměla – podpora Tallejranda
- Rusko chtělo vrátit Polsko pod svojí nadvládu, potřebovali souhlas Rakouska a Pruska
- Rakousko mělo své záměry v Itálii – představa vzájemné spolupráce (s Ruskem) – Metternich byl ochoten vyjednávat a nechtěl dát Polsko Rusku, Metternich chtěl hlavně vliv Rakouska na Německo
- Prusko mělo území v Polsku, tudíž pokud by souhlasilo – chtělo náhradu – Sasko – pak už jen část Saska. Z polského území chtěl - (Poznaňsko, Gdaňsk, Turuň)
- = Polsko připadlo Rusku, území bylo nazváno Kongresovka
- Napoleon pozoroval dění z Elby, r. 1815 se vylodil v jižní Francii a postupoval na Paříž, získal mnoho vojáků, došel až do Paříže, kde ho vítali jako císaře (i když předtím byla nálada proti němu). Chtěl návrat, mezi evrop.panovníky.
- „Stodenní císařství“ (vládl pouze 3 měsíce), poražen u Waterloo, deportován na Sv. Helenu, kde později zemřel » špatné pro Francii – Francie 2krát poražena.
- 2. Pařížská mírová smlouva (pro Francii daleko horší, než ta předchozí), jednalo se o určení hranic dokonce z roku 1790 – Sársko museli podstoupit Prusku, Savojsko Piemontu, přišli i o další území, musela zaplatit válečné reparace – 700 mil.franků, na jejím území jsou rozmístění zahraniční vojáci, kteří kontrolovali aby se lid znovu nebouřil
- na dalším kongresu chtěli uspořádat Německo, diplomaticky zvítězil Metternich, který chtěl zachovat roztříštěnost Německa = Německý spolek – delegáti z jednotlivých zemí sem byli vysláni, konglomerát 30 státečků (členy byli i neněmečtí panovníci), nejsilnější část Německého spolku bylo Rakousko a Prusko, kteří do NS patřili pouze kouskem území. Spolkový sněm, v čele zasedal vždy člen rodu Habsburků, co Rak. a Prusko navrhli, ostatní státy museli schválit
- Alexander I. chtěl zavést protirevoluční opatření, spojenec Rakousko – listina Svatá aliance, na jejímž základě se tvoří politika na dalších 10 let (bez ohledu na státní suverenitu), protirevoluční opatření – když někde nastala, tak bylo posláno vojsko na potlačení. Postupně se připojili i další panovníci (mimo VB a papeže), vše se mělo řešit na kongresech
- r.1818 kongres v Cáchách – jednání o uvolnění opatření ve Francii, Francii se podařilo snížit válečné reparace, po tomto kongresu se Francie opět vrací mezi největší evropské velmoci – máme 5 evrop.velmocí – Francie se stává rovnoprávná (stažení vojsk z jejího území)
Kapodistrias (Ruský ministr zahraničí) chtěl ustanovit tzv. Solidární alianci – všechny státy by si potvrdili své nynější hranice a svůj stávající systém vlády

- (pokračování myšlenky Svaté Aliance), když v jedné zemi nastanou nějaké změny, tak ostatní státy zasáhnou. VB a Francie odmítli, aliance nevešla v platnost.
- r.1820 – revoluční pokusy v Portugalsku, Španělsku a Itálii – Alexander I. navrhl vojensky revoluce potlačit, ostatní státy váhali – Kongres v Opavě (Rak.,Rusko,Prusko) VB a Francie poslali pouze pozorovatele, jednání se nezúčastnili – závěr – Opavský protokol = uskutečnění Solidární aliance, tj. státy mají právo vojensky zasáhnout ve státech, kde byl porušen pořádek
- z Neapolského království byl vyhnán díky revoluci král
- rakouské vojsko bylo posláno do Itálie (Milánska), kde bylo hnutí potlačeno
- r. 1822 Kongres ve Veroně – projednávání revolucí Evropě – francouzské vojsko bylo pověřeno zásahem ve Španělsku – rev. hnutí zlikvidováno
- v Řecku (Řecko v té době součást Turecka) povstání proti Turkům – Řecko nemá právo se bouřit, ale nezasáhli
- ve VB, ministr zahraničí Canning odmítl vojenskou intervenci ve Španělsku a začal podporovat Řeky (jiné názory, než ostatní státy) = státy měli odlišné názory = rozpad, konec kongresů, pouze konference"

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek a zkratek. V textu jsou zvýrazněny termíny a významná data. V textu se objevují věcné chyby - místo Basilejská kompaktáta jsou Basileská komaktáta, místo Talleyrand je Tallejrand, místo Windischgrätz je Vindischgrätz. Práce obsahuje gramatické chyby v psaní velkých písmen - místo Rakousko je uvedeno rakousko, místo Řecko je uvedeno řecko. Rozsah jednotlivých přednášek je v rozmezí 1 - 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22371
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse