Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dissociální porucha osobnosti - případová studie

Dissociální porucha osobnosti - případová studie


Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato případová studie se zabývá příčinami poruch chování u konkrétního jedince, umístěného ve výkonu trestu a jeho charakteristice z hlediska sociální patologie. V závěru poté autor charakterizuje dissociální poruchu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Průběh, příznaky a chování
3.
Závěr

Úryvek

“ 2 Průběh, příznaky a chování
Pan Jiří, je mu 30 let, romské národnosti. Je svobodný, ale přesto má tři děti, nejmladší se současnou partnerkou, se kterou žije a udržuje kontakt. Z jeho rodičů žije jenom jeho matka, která je v invalidním důchodu. Otec mu zemřel těsně před jeho umístěním do výkonu trestu odnětí svobody.
Pan Jiří vyrůstal do svých 3 let v úplné rodině. Poté se jeho rodiče rozvedli, ale otec kontakt s panem Jiřím udržoval i nadále. Po rozvodu jeho matka začala žít s novým přítelem. Pan Jiří má tři nevlastní sourozence, dva mladší bratry a jednu sestru. Je nejstarší se všech sourozenců a tak si mezi nimi vybudoval potřebnou autoritu a vůdčí postavení. Absolvoval 8 tříd základní školy, vyučil se mechanikem a opravářem strojů a zařízení. Již v průběhu mladistvého věku na základní škole měl jmenovaný problémy s chováním. Byl arogantní vůči učitelům, jejich autoritu neuznával, mezi spolužáky byl vnímán jako jedinec s výbušným chováním, vůdčí postavení mezi spolužáky získával pomocí fyzického a verbálního napadání. Za toto chování byl pan Jiří několikrát kázeňsky trestán důtkami a sníženou známkou z chování. Vždy byl fyzicky zdatnější než jeho vrstevníci, čehož vyžíval a nadále využívá ke svému prospěchu i ve výkonu trestu odnětí svobody.
Po vyučení pracoval krátce v oboru, poté jako řidič a nakonec jako vyhazovač na diskotéce. Uvádí že drogy vyzkoušel jen experimentálně kouřením marihuany. Alkohol pije příležitostně, dříve nárazově a ve velké míře. V mladším věku konzumoval alkohol nadměrně. V průběhu 5 let byl 4x umístěn na protialkoholní stanici pro podnapilé osoby. Uvádí, že vliv alkoholu vnímá jako důsledek páchání jeho trestné činnosti. Při převozu na protialkoholní stanici napadl policistu, který ho eskortoval, verbálně ho uráže a způsobil mu zranění úderem do obličeje."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47eeb136a7bc3.zip (25 kB)
Nezabalený formát:
Disoc_porucha_osob.doc (112 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse