Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek


Kategorie: Účetnictví, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se z právního i praktického hlediska zabývá dlouhodobým finančním majetkem, způsoby jeho oceňování a postupy účtování. První část vypisuje složky dlouhodobého finančního majetku dle § 8 vyhlášky č. 500/2002 Sb. a dle Českého účetního standardu pro podnikatele č. 014. Přiřazuje posléze k typům dlouhodobého finančního majetku jednotlivé oceňovací veličiny a seznamuje se způsoby jeho pořizování a účtování, jež dokládá třemi názornými příklady.

Obsah

1.
Cíl práce
2.
Obsahové vymezení
2.1.
Složky dlouhodobého finančního majetku dle § 8 vyhlášky č. 500/2002 Sb.
2.1.1.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
2.1.2.
Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
2.1.3.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
2.1.4.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek
2.2.
Složky dlouhodobého finančního majetku dle Českého účetního standardu pro podnikatele
2.2.1.
Podíly v ovládaných a řízených osobách
2.2.2.
Podíly v podnicích s podstatným vlivem
2.2.3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
2.2.4.
Půjčky a úvěry – ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
2.2.5.
Jiný dlouhodobý finanční majetek
2.2.6.
Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
3.
Oceňování
3.1.
Oceňování pořizovací cenou
3.2.
Oceňování jmenovitou hodnotou
3.3.
Oceňování reálnou hodnotou
3.4.
Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ocenění ekvivalencí u cenných papírů a podílů
4.
Postupy účtování, příklady
4.1.
Pořizování dlouhodobého finančního majetku
4.2.
Příklady účtování
4.2.1.
Obligace
4.2.2.
Akcie
4.2.3.
Podíly v obchodních společnostech
4.3.
Snížení dlouhodobého finančního majetku

Úryvek

"2. Obsahové vymezení
2.1. Mezi složky dlouhodobého finančního majetku patří dle §8 vyhlášky č.500/2002 Sb.:
2.1.1. Položka "B.III.3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly"
Položka obsahuje zejména podíly, které nepředstavují podíl v ovládaných a řízených osobách nebo podíl v účetních jednotkách pod podstatným vlivem, dluhové cenné papíry, u nichž má účetní jednotka záměr a schopnost držet je do splatnosti, a dále ostatní dlouhodobé cenné papíry, u nichž zpravidla v okamžiku pořízení není znám záměr účetní jednotky. Dluhovým cenným papírem se pro účely této vyhlášky rozumí cenný papír úvěrové povahy, například dluhopis s pevnou úrokovou sazbou, dluhopis, kdy je úrokový výnos stanoven rozdílem mezi jmenovitou hodnotou a jeho nižším emisním kursem, a směnka.

2.1.2. Položka "B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv"
Položka obsahuje zejména poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a účetním jednotkám pod podstatným vlivem, poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry mezi ovládanými a řízenými osobami a účetními jednotkami pod podstatným vlivem a poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry ovládajícím a řídícím osobám a účetním jednotkám uplatňujícím podstatný vliv.

2.1.3. Položka "B.III.5. Jiný dlouhodobý finanční majetek"
Položka obsahuje zejména poskytnuté dlouhodobé půjčky a úvěry, pokud nejsou vykázány v položce "B.III.4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv".

2.1.4. Položka "B.III.7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek"
Položka obsahuje krátkodobé a dlouhodobé zálohy poskytnuté na pořízení dlouhodobého finančního majetku.

2.2 Mezi složky dlouhodobého finančního majetku patří dle Českého účetního standartu pro podnikatele č.014:

1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
4. Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, podstatný vliv
5. Jiný dlouhodobý finanční majetek
6. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek vykazovaných za podmínek stanovených v § 3 a 4 vyhlášky.

2.2.1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
Majetkový podíl v jiném podniku, který umožňuje se výrazně spolupodílet na provozní a finační politice podniku, do něhož bylo investováno. Tyto podíly vyjadřují držení alespoň 40 % - 50% hlasovacích práv, pokud jiná osoba nedisponuje vyšším nebo stejným množstvím.

2.2.2. Podíly v podnicích s podstatným vlivem
Majetkový podíl v jiném podniku, který je sice menšinový, ale přesto očekávame, že nám přinese nějaký výnos. Výnos je většinou spojen s právem na dividendy nebo podíly na zisku podniku, do něhož bylo investováno. Tyto podíly vyjadřují minimálně 20 % na základním kapitálu společnosti, přitom nejde o ovládanou a řízenou společnost."

Poznámka

Práce je kompilačního charakteru, vychází často doslovně z předpisů uvedených v seznamu literatury, aniž je v textu přímo cituje.
V textu se objevují překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22739
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse