Dlouhodobý majetek

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi podrobně rozebírá problematiku dlouhodobého majetku. Nejdříve uvádí definici a členění. Dále seznamuje s jeho pořízením, oceněním, používáním a financováním, které je charakterizováno z hlediska vlastních, i cizích zdrojů. Závěr je věnován evidenci, odpisům a likvidaci majetku.

Obsah

1.
Dlouhodobý majetek
1.1.
Dlouhodobý hmotný majetek
1.2.
Dlouhodobý nehmotný majetek
1.3.
Dlouhodobý finanční majetek
2.
Pořízení dlouhodobého majetku
3.
Ocenění dlouhodobého majetku
3.1.
Pořizovací cenou
3.2.
Vlastními náklady
3.3.
Reprodukční pořizovací cenou
3.4.
Ocenění reprodukční pořizovací cenou
4.
Zdroje financování dlouhodobého majetku
4.1.
Vlastní zdroje
4.1.1.
Vklady společníků
4.1.2.
Zisk
4.1.3.
Odpisy
4.1.4.
Výnosy z vyřazení DM
4.2.
Cizí zdroje
4.2.1.
Úvěr
4.2.2.
Koupě na splátky
4.2.3.
Finanční leasing
5.
Používání dlouhodobého majetku
5.1.
Opotřebení dlouhodobého majetku
5.2.
Reprodukce dlouhodobého majetku
6.
Odpisy dlouhodobého majetku
7.
Evidence dlouhodobého majetku
8.
Vyřazení dlouhodobého majetku

Úryvek

"Dlouhodobý hmotný majetek
Doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena je vyšší než 40.000,-.

Mezi dlouhodobý hmotný majetek patří zejména:
- pozemky určené k podnikání, a to bez ohledu na výši ocenění
- stavby, bez ohledu na výši ocenění a dobu použitelnosti
- samostatné movité věci a soubory movitých věcí (stroje; přístroje; zařízení; dopravní prostředky-traktory, nákladní auta,..; inventář-vybavení firmy-nábytek;…)
- pěstitelské celky trvalých porostů (vinice, chmelnice, lesy,…)
- základní stádo a tažná zvířata (dostihoví koně, stádo krav,…)
- umělecká díla a sbírky bez ohledu na výši ocenění (výtvarná díla, umělecké předměty, sbírky drahých kovů), movité kulturní památky

Odpisovaný majetek se opotřebovává postupně, a toto opotřebení se vyjadřuje prostřednictvím oprávek. Neodpisovaný majetek = pozemky, umělecká díla a sbírky

Dlouhodobý nehmotný majetek
Doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena je vyšší než 60.000,-.

Mezi dlouhodobý nehmotný majetek patří zejména:
- zřizovací výdaje (Výdaje spojené se zřízením nového podniku. Jedná se například o soudní a notářské poplatky a jiné úřední výlohy, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za zprostředkování, … Nepatří sem N na pořízení DM-budov, strojů.)
- software (=programové vybavení; Koupené nebo vyrobené vlastní výrobou. Nepatří sem software koupený jako součást ceny počítače)
- ocenitelná práva (Jedná se zejména o výrobně technické poznatky - know-how, licence, patenty, chráněné vzory, ochranné známky)

Dlouhodobý finanční majetek
Majetek, který podnik nakupuje, vlastní, případně půjčuje z důvodů:
- k obchodování, kdy počítá, že v průběhu jeho vlastnění (více než 1 rok) jeho cena vzroste, pak ho výhodně prodá a zhodnotí tím vložené investice
- uložení volných peněz (na dobu delší než 1 rok)-investice, která mu přinese očekávaný výnos charakteru dividend (podíl na zisku u akcií), úroků, …

Mezi dlouhodobý finanční majetek patří zejména:
- majetkové podíly (účasti) v jiném podniku, které zakládají podstatný nebo rozhodující vliv (umožňující spolupodílet se na provozní a finanční politice podniku, do něhož bylo investováno, či tyto podniky ovládat s cílem dosahovat tím určitého prospěchu, ale i podíly (účasti) menšinové, spojené s právem na dividendy nebo podíly na zisku
- jiné cenné papíry majetkové povahy, které podnik dluží po dobu delší než 1 rok a z nichž mu plynou nároky na určité výnosy, či které drží se záměrem kapitálově je zhodnotit
- dlužné cenné papíry, tj. cenné papíry úvěrového charakteru (např. nakoupené dluhopisy) s dobou splatnosti přesahující 1 rok, které přinášejí výnosy zejména v podobě úroků a které podnik drží do jejich splatnosti nebo je drží jako realizovatelné (hodlá je později prodat)
- půjčky poskytnuté jiným podnikům, a to s dobou splatnosti delší než 1 rok
- dlouhodobé termínované vklady peněžních prostředků (nesoucí výnosový úrok)
- nemovitosti, umělecká díla a sbírky, drahé kovy = jsou určené k obchodování na aukcích (koupíme je, abychom je prodali se ziskem)"

Poznámka

Vypracováno podle učebnic účetnictví a ekonomie pro střední školy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14520
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse