Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny ekonomiky na téma dlouhodobý majetek a také obsahuje příklady na výpočet kapacity.

Obsah

1.
Zápis dlouhodobý majetek
2.
Příklady pro výpočet kapacity

Úryvek

"Dlouhodobý majetek
Způsoby pořízení DM:
1. Nákupem- pozemky, stroje, budovy
- s vybraným dodavatelem se uzavře kupní smlouva – podle ní se majetek od dodavatele převezme a ve stanovené době podle faktury zaplatí
- strojů se provede jejich instalace
-souhrn všech nákladů na pořízení ( nákupní cena, doprava, instalace) tvoří pořizovací cenu
2. ve vlastní režii, tj.j vlastní výrobou
- např. stavební podnik si postaví sklad, kstrojírenský si vyrobí stroj

Organizační příprava vlastní výroby DM:
1. Zpracování projektu – vypracovává ho na zakladě smlouvy o dílo specializovaná projektová firma zvolená ve výběrovém řízení
-projektant má po dobu výstavby tzv. autorský dohled nad investicí
2. získání stavebního povolení
- na žádost investora = podnik, který platí investici ho vydá příslušný stavební úřad
-před tím musí proběhnout stavební řízení, kterého se kromě investora a projektanta účastní různé investice a osoby, kterých se investice nějak týká ( dodavatele energií- el. Proud, plyn, mohou mít ke stavbě různé připomínky
3. zajištění dodavatele
- vybírá se na základě výběrového řízení a uzavírá se s ním smlouva o dílo, která obsahuje cenu investice a termín dokončení
- na velkých stavbách je více dodavatelů a z nich ten největší je tzv. generální dodavatel ( zajišťuje materiál a práci od dalších dodavatelů)

4. Průběh investiční výstavby
- investor má na stavbě technický dozor ´kontroluje postup prováděných prací, dodržení projektu, časových termínů
-při stavbě je nutné vést stavební deník a v pravidelných lhůtách se na stavbě organizují kontrolní dny – hodnotí se průběh výstavby a řeší případné problémy
-po dokončení výstavby požádá investor stavební úřad o kolaudaci ´po ní lze stavbu uvést do užívání

DALŠÍ ZPŮSOBY POŘÍZENÍ DM:
a) finanční pronájem
b) věčný vklad zakladatelů
c) darování – nejčastěji u neziskových organizací"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53e7ad544ff70.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Dlouhodoby_majetek.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3042x
2. Vypravování 2257x
3. Reportáž 1744x
4. Lakomec-Moliere 829x
5. Slohové práce 577x
6. Bylo nás pět 453x
7. Stížnost 386x
8. Odpověď na poptávku 357x
9. Pythagoras 318x
10. Odpověď na objednávku 311x