Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dlouhodobý nehmotný, hmotný majetek a jeho odepisování

Dlouhodobý nehmotný, hmotný majetek a jeho odepisování

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Olomouc

Charakteristika: Práce představuje, co je to dlouhodobý hmotný majetek a jeho druhy. Dlouhodobý majetek je dělen na nehmotný, hmotný a finanční. U všech kategorií jsou představeny jejich druhy. Dále je vytýčeno oceňování dlouhodobého majetku, jeho opotřebení, odepisování a evidence.

Obsah

1.
Charakteristika a členění dlouhodobého majetku
2.
Dlouhodobý hmotný majetek
2.1
Druhy dlouhodobého hmotného majetku:
2.1.1
Pozemky
2.1.2
Stavby
2.1.3
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
2.1.4
Pěstitelské celky trvalých porostů
2.1.5
Základní stádo a tažná zvířata
2.1.6
Ostatní dlouhodobý majetek
3.
Dlouhodobý nehmotný majetek
3.1
Druhy dlouhodobého nehmotného majetku:
3.1.1
Zřizovací výdaje
3.1.2
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
3.1.3
Ocenitelná práva
3.1.4
Goodwill
3.1.5
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
4.
Dlouhodobý finanční majetek
4.1
Majetkové cenné papíry
4.2.
Úvěrové cenné papíry
5.
Oceňování dlouhodobého majetku
5.1
Pořizovací cenou
5.2
Reprodukční pořizovací cena
5.3
Vlastními náklady
5.4
Součástí ocenění dlouhodobého majetku nejsou
5.5
Způsoby pořízení
5.5.1
Nákup nového
5.5.2
Vlastní výrobou
5.5.3
Darováním
5.5.4
Převod z osobního vlastnictví podnikatele
5.5.5
Vklad majetku společníky
5.5.6
Finančním leasingem
5.6
Financování pořízení
5.6.1
Vlastní zdroje
5.6.2
Úvěr
5.6.3
Leasing
6.
Opotřebení dlouhodobého majetku
7.
Odepisování dlouhodobého majetku
7.1
Účetní
7.2
Daňové
7.3
Účetní odpisy
7.3.1
Lineární odepisování
7.3.2
Nelineární odepisování
7.3.3
Rovnoměrné odepisování
7.3.4
Degresivní odepisování
8.
Vyřazení dlouhodobého majetku
9.
Evidence dlouhodobého majetku
9.1
Při pořízení
9.2
Při odepisování
9.3
Při vyřazení

Úryvek

"Ocenitelná práva – (účet 014) – jedná se o technické poznatky (know-how), licence, předměty průmyslových práv a jiné výsledky duševní tvořivé činnosti, které jsou předmětem ocenitelných práv (vynálezy, průmyslové vzory, zlepšovací návrhy a ochranné známky).
Goodwill – (účet 015) – goodwill se vyčíslí jako rozdíl mezi cenou stanovenou na základě znaleckého ocenění nebo vycházející ze znaleckého ocenění na straně prodávajícího a souhrnem individuálně přeceněných složek koupeného podniku. Goodwil může být kladný nebo záporný, vykazuje se jako složka dlouhodobého nehmotného majetku bez ohledu na jeho výši.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek – (účet 019) - v kompetenci účetní jednotky je, aby si pro jakýkoliv druh dlouhodobého nehmotného majetku vytvořila samostatný syntetický účet.
Technické zhodnocení – pokud je technické zhodnocení vyšší než 40 000 Kč a představuje zlepšení parametrů původního nehmotného majetku.

Dlouhodobý finanční majetek
Představuje dlouhodobě vázané prostředky finančního charakteru, o nichž se účtuje v účtové skupině 06.
Již z názvu je patrné, že se jedná o finanční majetek, který má účetní jednotka v úmyslu držet déle než jeden rok.
Mezi dlouhodobý finanční majetek zařazujeme:
• cenné papíry a podíly,
• dlouhodobé poskytnuté půjčky,
• vklady,
• ostatní finanční majetek.
majetkové cenné papíry:
• podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem – účast je vyšší než 50 %
• podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatným vlivem – účast je vyšší než 20 %
• ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady – účast je menší než 20%
úvěrové cenné papíry:
• půjčky podnikům ve skupině
• ostatní půjčky
• ostatní dlouhodobý finanční majetek"

Poznámka

Některé části práce jsou psané formou poznámek. Práce obsahuje vzorce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10160
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse