Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Domácí vězení, probační a mediační služba - bakalářská práce

Domácí vězení, probační a mediační služba - bakalářská práce

Kategorie: Právo

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce se zabývá probační a mediační službou a také trestem domácího vězení, včetně jeho vlivů na společnost. Teoretická část nejprve vymezuje základní pojmy, poté se zaměřuje na historický vývoj probačních a mediačních služeb, včetně popisu jejich poslání, zásad, funkcí a cílů. Dále se zmiňuje o alternativních trestech a upozorňuje na nový způsob uložení trestu – domácí vězení. Praktická část zkoumá pomocí dotazníkového šetření obecný názor, postoj a informovanost společnosti ve věci udělení trestu domácího vězení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1
Úvodem o probační a mediační službě
2.2
Probace
2.3
Mediace
2.3.1
Mediátor
2.4
Restorativní justice
3.
Probační a mediační služba
3.1
Historie PMS
3.2
Současná organizační struktura PMS
3.3
Cíle probační a mediační služby
3.3.1
Integrace obviněného
3.3.2
Participace poškozeného
3.3.3
Ochrana společnosti
3.3.4
Funkce PMS
3.3.4.1
Práce s poškozeným
3.3.4.2
Práce s odsouzeným
4.
PMS v jednotlivých fázích trestního řízení
4.1.
PMS v přípravném řízení
4.2.
PMS v řízení před soudem
4.3
PMS ve vykonávacím řízení
5.
Domácí vězení
5.1
Zavedení trestu domácího vězení do trestního práva České republiky
5.2
Vymezení zákona o domácím vězení
6.
Domácí vězení v jednotlivých fázích trestního řízení
6.1
Příprava k uložení trestu – předběžné šetření
6.2
Nařízení výkonu trestu
6.3
Kontrola výkonu trestu
6.3.1
Způsob kontroly výkonu trestu namátkovou kontrolou
6.3.2
Způsob kontroly výkonu trestu pomocí elektronického monitoringu
6.4.
Postup v případě maření výkonu trestu
7.
Výzkumná část
7.1
Cíl a zaměření výzkumu
7.2
Metodologie výzkumného šetření
7.3
Charakteristika výzkumného souboru
7.3.1
Členění respondentů dle věku
7.3.2
Členění respondentů dle pohlaví
7.3.3
Členění respondentů dle dosaženého vzdělání
7.4
Stanovení hypotéz
7.4.1
Hypotéza 1
7.4.2
Hypotéza 2
7.4.3
Hypotéza 3
7.4.4.
Hypotéza 4
7.5
Vlastní výzkumné šetření
7.5.1
Dotazníkové otázky a výsledky výzkumného šetření
7.5.2
Ověření hypotéz
7.5.2.1
Interpretace výsledků vztahujících se k hypotéze č. 1
7.5.2.2
Interpretace výsledků vztahujících se k hypotéze č. 2
7.5.2.3
Interpretace výsledků vztahujících se k hypotéze č. 3
7.5.2.4
Interpretace výsledků vztahujících se k hypotéze č. 4
8.
Závěr
9.
Použitá literatura
10.
Příloha - dotazník

Úryvek

"2.3.3 Ochrana společnosti
„PMS přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.“ ( https://www.pmscr.cz/zakladni-dokumenty/statut-pms-cr/)

2.3.4 Funkce PMS
PMS tedy usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

2.3.4.1 Práce s poškozeným
Navázání spolupráce probačního úředníka s obětí trestného činu je průběžnou a nedílnou součástí jeho práce. Od prvého kontaktu s pachatelem se probační úředník zajímá o jeho postoj k oběti nebo poškozené organizaci, o jeho stanovisko náhradě škody a o jeho aktuální možnost vzniklou škodu uhradit. Svou spolupráci s obětí a pachatelem zaměřuje k nápravě vztahů narušených trestným činem včetně náhrady škody.

„Spolupráce s poškozeným, tedy s tím, komu byla trestným činem způsobena škoda: majetková, morální újma, nebo ublíženo na zdraví – je nedílnou součástí činnosti Probační a mediační služby (PMS), která usiluje nejen o reintegraci pachatele, ochranu společnosti – ale v rámci restorativního (na nápravu vztahů zaměřeného) přístupu i o zapojení poškozeného. Činnost PMS v rámci zajištění výkonu alternativních trestů zahrnuje i oblast náhrady škody, poskytování důležitých informací pro poškozené – ale zejména v přípravném řízení, tedy ještě před rozhodnutím soudu v trestní věci, pomáhá poškozeným nejen odbornou radou, jak se domoci náhrady škody, ale zejména nabídkou mediace, mimosoudního jednání s pachatele za účasti prostředníka, jejímž cílem je nejen hmotná náhrada újmy, ale také náprava vztahů, získání morální satisfakce. Výše uvedené služby poskytuje PMS klientům v trestním řízení zdarma a obrátit se na ni mohou nejen obvinění, ale také poškození trestnou činností.“ (www.pmscr.cz/obeti-trestneho-cinu/)

2.3.4.2 Práce s odsouzeným
PMS vytváří předpoklady k tomu, aby věc mohla být ve vhodných případech projednána v některém ze zvláštních druhů trestního řízení, nebo mohl být uložen a vykonán trest nespojený s odnětím svobody, anebo vazba byla nahrazena jiným opatřením. Za tím účelem poskytuje obviněnému odborné vedení a pomoc, sleduje a kontroluje jeho chování a spolupracuje s rodinným a sociálním prostředím, ve kterém žije a pracuje, s cílem, aby v budoucnu vedl řádný život.

3. PMS v jednotlivých fázích trestního řízení
„Probační a mediační služba vytváří předpoklady k tomu, aby věc mohla být ve vhodných případech projednána v některém ze zvláštních druhů trestního řízení, nebo mohl být uložen a vykonán trest nepojený s odnětím svobody, anebo vazba byla nahrazena jiným opatřením.“ (DOUBRAVOVÁ, D., et al. 2001)

PMS působí v trestném řízení ve třech fázích. Je to řízení přípravné, řízení před soudem a vykonávací"

Poznámka

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Katedra sociální patologie a sociologie, Specializace v pedagogice, studijní obor Sociální patologie a prevence.
Práce obsahuje několik grafů a tabulek, rozsah čistého textu je cca 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21904
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse