Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Důkaz kationtů pomocí kapkovací destičky - laboratorní protokol

Důkaz kationtů pomocí kapkovací destičky - laboratorní protokol


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, Havířov-Podlesí

Charakteristika: Laboratorní protokol na téma důkaz kationtů pomocí kapkovací destičky uvádí použité chemikálie, zabarvení plamene jednotlivých kationtů, tabulku s reakcemi kationtů na kapkovací destičce, rovnice týkající se tohoto tématu a závěr.

Obsah

1.
Téma
2.
Chemikálie
3.
Úkol 1: plamenné zkoušky
4.
Úkol 2: reakce kationtů na kapkovací destičce
5.
Závěr

Úryvek

"Téma: Důkaz kationů pomocí kapkovací destičky
Chemikálie: Na2+, K+, Ca2+, Cu2+, Ba2+, Ag3+¬, Pb2+, Fe3+, Cd2+, Zn2+, HCl, NaOH, KI

Úkol č. 1: Plamenové zkoušky

Na2+ – žlutý plamen
K+ – růžový plamen
Ca2+ – zelený plamen
Cu2+ – zelený plamen
Ba2+ – žádné zabarvení

Úkol č. 2: Reakce kationů na kapkovací destičce"

Poznámka

Součástí práce je drobná tabulka.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50770f336527e.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Dukaz_kationtu_desticka_lab_protokol.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse